HEP nastavlja poslovati stabilno

Fokus ulaganja, za koja su nam mjerama iz Odluke Vlade osigurana sredstva za buduće razdoblje, bit će na izgradnji obnovljivih izvora energije i jačanju elektroenergetske mreže radi jednakog pristupa električnoj energiji svim građanima RH ali i prihvata novih obnovljivih izvora, a čime ćemo doprinijeti ostvarenju planirane dekarbonizacije i energetske samodostatnosti Hrvatske.