Zagreb, 6. ožujka 2022. (GIA) – Najveći ukupni prihodi u proteklih pet godina u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije ostvareni su 2019. godine (29,6 milijardi kuna), a najmanji 2016. godine (26,2 milijarde kuna), dok su u 2020. godini iznosili 27,3 milijarde kuna, što je 4,5% više u odnosu na 2016. godinu.

Rasli su i ukupni rashodi, s 22,7 milijardi kuna u 2016. godini, na 24,5 milijardi kuna u 2020. godini, dok su najveći bili u 2019. godini (27 milijarde kuna). Od 746 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, u 2020. godini njih 354 (47,5%) poslovalo je s dobiti, dok je 392 (52,5%) iskazalo gubitak razdoblja, navodi se u Finininoj analizi.

U razdoblju od 2016. do 2020. godine, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije najmanje poduzetnika bilo je u 2017. godini (690), a najviše u 2020. godini (746). Najviše zaposlenih u promatranoj skupini djelatnosti bilo je 2016. godine (11.698), a  najmanje 2018. godine (10.913), dok je u 2020. godini bilo 11.401 zaposlenih. Veliki broj društava je bez zaposlenih ili s malim brojem zaposlenih. Primjerice, u 2020. godini, od ukupno 746 društava, bez zaposlenih je bilo 505, a 153 imalo je jednog ili dva zaposlena.

Tablica 1.       Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u skupini djelat. 35.1 – Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije, za razdoblje od 2016. do 2020. g. (iznosi u tis. kn, prosječne plaće u kn)

Kroz cijelo promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan financijski rezultat – neto dobit koja se, s gotovo 3 milijarde kuna u 2016. godini, smanjila na 2,5 milijardi kuna u 2020. godini (smanjenje od 16,8%). Najveća neto dobit ostvarena je u 2016. godini, kada je najveću dobit razdoblja iskazao HEP d.d. (1,3 milijarde kuna).

U djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije ostvaren je negativan trgovinski saldo kroz promatrano razdoblje. Najveći trgovinski deficit ostvaren je 2019. godine u iznosu od 4,1 milijardu kuna, koliko je uvoz bio veći od izvoza, dok je najmanji trgovinski deficit iskazan u 2016. godini, u iznosu od 1,8 milijardi kuna. U 2020. godini negativni trgovinski saldo iznosio je 1,9 milijardi kuna, što je za 3,2% više nego u 2016. godini (tablica 1.). Izvoz poduzetnika, u iznosu od 1,9 milijardi kuna u 2020. godini, smanjen je za 24,6%, u odnosu na 2016. godinu, dok je uvoz manji za 12,9% (3,8 milijardi kuna u 2020., u odnosu na 4,3 milijarde kuna u 2016. godini).

Grafikon 1.    Dobit razdoblja, gubitak razdoblja te neto dobit poduzetnika u djelatnosti 35.1 – Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije kroz razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije u 2020. godini iznosila je 8.380 kuna i bila je 11,6% viša u odnosu na početnu promatranu godinu (2016.) te 40,3% viša od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.971 kuna).

Među 746 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije u 2020. godini, najveće prihode ostvario je HEP d.d. (9,4 milijarde kuna), što je udio od 34,5% u ukupnim prihodima djelatnosti. Navedeno društvo iskazalo je i najveću neto dobit u iznosu od 1,4 milijarde kuna. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. imao je najviše zaposlenih, 6.678, kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća, u iznosu od 7.962 kune. HEP-PROIZVODNJA d.o.o. druga je po ostvarenim ukupnim prihodima (4,3 milijarde kuna). Udio deset poduzetnika s najvećim prihodima u 2020. godini u ukupnim prihodima 746 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, bio je 88,4% (tablica 2.).

Tablica 2.             Top 10 poduzetnika prema ukupnim prihodima u 2020. godini, u skupini djelatnosti 35.1 – Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije (iznosi u tisućama kuna)

Analiza poduzetnika u 2020. godini u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije pokazala je najveću koncentraciju poduzetnika na području županije Grad Zagreb (233), a slijede Varaždinska (56) te Osječko-baranjska i Splitsko-dalmatinska županija (po 52). Najmanje poduzetnika sjedište je imalo u Požeško-slavonskoj (9), Dubrovačko-neretvanskoj (10), Brodsko-posavskoj županiji (11). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu, u iznosu od 25,6 milijardi kuna. Prema kriteriju ostvarene neto dobiti na prvom su mjestu također poduzetnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu (2,3 milijarde kuna), a slijede ih poduzetnici Vukovarsko-srijemske (98,1 milijun kuna) i Zadarske županije (24,8 milijuna kn).

Izvor: Fina Foto: pixabay

Objavljeno 6. ožujka 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.