Tuđa cipela žulja na drugom mjestu

Medijacija pomaže da postanemo tolerantniji, da bolje razumijemo razloge za ponašanje druge strane, da slikovito rečeno, obujemo tuđu cipelu i shvatimo da nas žulja na drugom mjestu.

Nikad ne reci nikad pa ni tada!

Zato zaista nikad ne reci nikad i kada ti se u prvi trenutak učini da godinama radiš sve što bi trebao ili trebala, a rezultat izostaje. Promijeni perspektivu.