Zdravstvo nema cijenu. U tu izreku naših starih uvjeravamo se tijekom cijelog života. Dok nismo imali potrebe, jeste li se ikad zapitali kako je to posao u medicini i farmaciji, kako je voditi polikliniku ili ordinaciju, je li isto kao i drugi posao.
Tjedni razgovori s liječnicima, vlasnicima poliklinika, bolnica, pojedinih struka o poslovanju, predstavljanja novih lijekova i pomoćnih preparata, problemi struke ljekarnika, zdravstvene njege i rehabilitacije i sl, uz moguće postavljanje pitanja slušatelja.

Trajanje: 30 minuta
Učestalost:1xtjedno
Uređuje i vodi: Irina Čulinović

Vremena objave (1)

Nedjelja
-