Anamneza

Anamneza

Zdravstvo nema cijenu. U tu izreku naših starih uvjeravamo se tijekom cijelog života. Dok nismo…