Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti protivno ovim Uvjetima.
Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, reproducirati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati cjeloviti sadržaj ovih stranica ili jednog njegovog dijela, uključivo i fotografije, vizualni identitet i softver web servisa, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog pismenog odobrenja nakladnika ili glavnog urednika medija poslovniFM.

Ukoliko je reproduciranje i distribuiranje sadržaja s web stranica odobreno od strane nakladnika medija poslovniFM, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo te je nužno navesti podatke o izvoru i/ili autoru sadržaja, a na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojiti direktni link koji vodi na izvorni sadržaj i omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora izdavača sadržaja.

Preneseni sadržaj mora zadržati cjelovitost i smisao, kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.