Zagreb, 22. prosinca 2022. (GIA) – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. donijelo je rješenje kojim se društvu MODRA ŠPILJA iz Komiže odobrava prospekt EU-a za oporavak u vezi s uvrštenjem 2.200.000 redovnih dionica na uređeno tržište. Dionice su izdane na ime, nominalnog iznosa 10 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 22 milijuna kuna.

Nakon društava VIS i HELIOS FAROS kojima je Upravno vijeće Hanfe na prijašnjim sjednicama odobrilo prospekte EU-a za oporavak u vezi s uvrštenjem dionica na uređeno tržište kapitala, ovo je treće društvo koje je iskoristilo zakonsku mogućnost koja je osigurana izmjenama Uredbe (EU) 2017/1129 (Uredba o prospektu) i Direktive 2004/109/EZ.

Naime, navedenim izmjenama društvima je omogućen pristup novom financiranju u kratkom vremenskom roku, uz administrativna rasterećenja, sastavljanjem tzv. EU prospekta za oporavak, a kako bi se pomoglo izdavateljima i bržem gospodarskom opravku od posljedica pandemije. Mogućnost korištenja tzv. EU prospekta za oporavak tj. spomenutih zakonskih izmjena završava ove godine.

Osim toga, na sjednici su donesena i brojna druga rješenja, upute i izmjene, od čega i 22 pravilnika. Izmjene se pretežito odnose na promjenu izvještajnih obrazaca te zbog usklađivanja kunskih iznosa s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Do izmjena dolazi i uslijed predstojećeg uvođenja kvalificiranog elektroničkog potpisa umjesto naprednog, prilikom dostave izvještaja Hanfi. Za pravilnike je provedena javna rasprava te su u bitnome uvaženi prijedlozi i komentari industrije.

Uz druga rješenja, Hanfa je također donijela rješenje kojim se društvu EUROHERC osiguranje nalažu mjere radi otklanjanja nezakonitosti utvrđenih u postupku nadzora u pogledu izračuna solventnosti Grupe i izvještavanja na razini Grupe. Rješenjem je naloženo izračunati solventnosti na razini Grupe sa stanjem na dan 31.12.2022., izraditi i usvojiti Izvješće o solventnosti i financijskom stanju Grupe za 2022. te Redovito nadzorno izvješće Grupe za 2022., donijeti Politiku izvještavanja na razini Grupe kao i Politiku utvrđivanja solventnosti Grupe i izvještavanja.

Više detalja s održane sjednice možete pročitati ovdje.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 22. prosinca 2022.