Zagreb, 1. veljače 2023. (GIA) – Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u siječnju 2023. u odnosu na siječanj 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 12,7%, dok su u odnosu na prosinac 2022. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prosjeku ostale na istoj razini.

Promatrano prema posebnim skupinama, procijenjena godišnja stopa promjene za skupinu Hrana, piće i duhan iznosi 15,4%, za skupinu Energija iznosi 13,8%, za skupinu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije iznosi 12,1% te za skupinu Usluge iznosi 9,3%.

Porast stope na mjesečnoj razini procijenjen je za skupinu Hrana, piće i duhan, za 1,3%, te za skupinu Usluge, za 1,1%, dok je za skupinu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije procijenjen pad stope za 2,1% te za skupinu Energija, za 1,0%.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u siječnju 2023. prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 23. veljače 2023.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u eurozoni za siječanj 2023. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.