Zagreb, 24. veljače 2021. (Hanfa) – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) otvara javno savjetovanje o Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (ZAIF), a kako bi se utvrdilo postoje li trenutno suvišne zakonske i regulatorne zapreke za poslovanje društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te da bi se otvorio dodatni prostor za ulaganja u alternativne investicijske fondove.

Ovaj cilj je usklađen i sa širim ciljem razvoja tržišta kapitala kao pokretača gospodarskog oporavka Europske unije pa je ova inicijativa, između ostalog, potaknuta i izvješćem Europske komisije (EK) u kojem se ocjenjuje Direktiva o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFM Direktiva).

Otvorenim javnim savjetovanjem HANFA nastoji prikupiti stavove o efikasnosti i proporcionalnosti postojećeg zakonskog i podzakonskog okvira koji se primjenjuje na alternativne investicijske fondove (AIF) i njihove upravitelje (UAIF). Svoje mišljenje osim upravitelja i distributera alternativnih investicijskih fondova mogu dati i drugi predstavnici industrije, ulagatelja i udruga za zaštitu ulagatelja, kao i sve zainteresirane osobe. Iako je javno savjetovanje prvenstveno namijenjeno subjektima na koje se izravno primjenjuju obveze iz ZAIF-a, ono je jednako važno i za institucionalne i profesionalne ulagatelje, ali i za male ulagatelje koji već ulažu ili planiraju ulagati u alternativne investicijske fondove.

Jedan o specifičnih ciljeva ovog savjetovanja je i stvaranje jasnog pregleda stavova dionika na tržištu u vezi onih dijelova ZAIF-a gdje postoji određena posebnost u nacionalnom propisu u odnosu na AIFM Direktivu. U tom smislu, posebno važna područja za koje se traži mišljenje poslovne zajednice odnose se na posebnosti lokalnog tržišta i povezanih odredbi ZAIF-a, u odnosu na pravni okvir kojeg propisuje AIFM Direktiva.

Važno je kroz dobivena mišljenja i stavove otvoriti raspravu i dobiti informacije s tržišta o tome gdje postoji prostor da se već sada u nacionalnim propisima predlože izmjene koje će nacionalni regulatorni okvir što bolje pozicionirati u okvirima jedinstvenog EU tržišta.

U Hrvatskoj je trenutno 39 alternativnih investicijskih fondova. Za razliku od UCITS fondova, alternativnim investicijskim fondovima dozvoljeno je ulagati u širi spektar imovine, primjerice u poduzeća koja nisu na tržištu kapitala, a kojima je potrebna dodatna investicija. Nisu namijenjeni svim ulagateljima, ali zbog svoje strukture ulaganja i interesa profesionalnih i institucionalnih ulagatelja mogu biti dobar alternativni izvor financiranja za poduzeća te pridonijeti povećanju gospodarske aktivnosti.

Prema podacima s kraja lipnja 2020. vrijednost njihove imovine u Hrvatskoj iznosila je 4,4 milijarde kuna što je tek 1,1 posto hrvatskog BDP-a u usporedbi s Njemačkom u kojoj iznos neto imovine AIF fondova čini čak 57,8 BDP-a, u Francuskoj 48 posto, a na razini EU-a 48,4 posto BDP-a. Razvoj industrije alternativnih fondova omogućio bi među ostalim, širi izbor dugoročnog financiranja za poduzeća, posebno onih malih i srednjih. 

Na rang ljestvici 28 odabranih europskih zemalja Hrvatska je prema neto imovini alternativnih investicijskih fondova na 26 mjestu ispred Slovenije i Bugarske. Više detalja moguće je pronaći u izvješću EFAMA.

Mišljenja i komentari na javno savjetovanje mogu se dostaviti ili posredstvom strukovnih udruženja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, ali i individualno. HANFA ovim putem poziva sve zainteresirane dionike da dostave što više kvalitetnih i konkretnih prijedloga za unaprjeđenje. Prijedlozi će se zaprimati do 12. ožujka 2021., na mail adresu: zaif@hanfa.hr. Ukoliko je pojedini dokument ili prijedlog povjerljiv također ga je moguće dostaviti, uz dodatnu naznaku povjerljivosti. Komentari dostavljeni anonimno neće se obrađivati.

Nakon prikupljenih završetka javnog savjetovanja HANFA će, pristigle odgovore uzeti u obzir  kako u primjeni postojećih odredbi ZAIF-a, tako i u potencijalnim budućim izmjenama samih odredbi ZAIF-a i provedbenih akata donesenih na temelju ZAIF-a.

Dokument za javno savjetovanje kao i obrazac za dostavu komentara mogu se pronaći na internetskoj stranici Hanfe.