Zagreb, 14. siječnja 2021. (Impressum komunikacije) – Zaračunata bruto premija hrvatskih osiguratelja u prošloj je godini dosegnula 10,4 milijardi kuna što predstavlja smanjenje za 0,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. U segmentu neživotnog osiguranja ukupna premija porasla je na 7,8 milijardi kuna, za 4,7 posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je u segmentu životnog osiguranja zaračunata bruto premija na godišnjoj razini zabilježila pad od 13,7 posto, na 2,6 milijardi kuna.

Na kraju 2020. bilo je ukupno 9.615.813 sklopljenih polica neživotnog osiguranja, te 1.406.261 životnog. Kod neživotnih osiguranja, koja čine više od 74 posto premije, dominira osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila čiji udio u ukupnoj premiji iznosi 24,7 posto.

Prošlu, 2020. godinu obilježilo je i rast dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja pri čemu je broj dopunskih osiguranja rastao za 15,8 posto dok je broj dodatnih zdravstvenih osiguranja porastao za 21,6 posto.

Naglašen je i rast osiguranja od požara i ostalih elementarnih nepogoda, a posebno je izražen rast osiguranja od potresa, budući da je broj osiguranja od potresa porastao za 30,9 posto u odnosu na 2019. godinu, uz povećanje premije od 29,1 posto.

Prosječna premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Hrvatskoj iznosila je 923 kune, dok je prosječna premija za kasko osiguranje iznosila 3026 kuna.

Iako je najveći dio premije ostvaren na području Hrvatske, poslovanje hrvatskih osiguratelja na tržištima drugih članica Europske unije sve je značajnija poluga u poslovanju domaćih društava za osiguranje, s time da su najbolji rezultati ostvareni na tržištima Austrije, Slovenije i Italije. Zaračunata bruto premija ostvarena na tržištima u Europskoj uniji, na kojem posluju četiri hrvatska društava za osiguranje, iznosila je 648 milijuna kuna i predstavlja rast od 49,3 posto u odnosu na 2019. godinu.

Unatoč činjenici da se tržište osiguranja u našoj zemlji nastavlja razvijati, čime zauzima treće mjesto na financijskom tržištu RH, iza banaka i obveznih mirovinskih fondova, Hrvatska i dalje zaostaje za razvijenijim zemljama. Tako je prosječna premija osiguranja po stanovniku u Hrvatskoj lani iznosila 342 EUR, dok je prosjek na razini EU dosezao 2170 EUR. Primjerice, prosječna premija osiguranja u segmentu životnih osiguranja u EU iznosi 1264 EUR, a u Hrvatskoj 86 EUR, u segmentu zdravstvenog osiguranja u EU doseže 232 EUR, a u Hrvatskoj samo 21 EUR, dok u segmentu zaštite imovine u EU iznosi 174 EUR, a u Hrvatskoj 51 EUR, što je posljedica slabijeg životnog standarda, ali i slabije financijske pismenosti građana na kojoj osiguratelji proaktivno rade već duže vrijeme kako bi se što veći broj građana upoznao s osigurateljnim proizvodima i zaštitom koju osiguranje pruža građanima u svakodnevnom životu.

Nažalost, prošla godina pokazala je vrlo izravno i važnost osiguranja od potresa – uz ukupnu štetu u potresu koji je u ožujku pogodio Zagreb i Zagrebačku županiju, koja se procjenjuje na 86 milijardi kuna, tek je malen dio šteta pokriven osiguranjem, za što su osiguratelji već isplatili velik dio. U 2020. osiguratelji su isplatili, kumulativno gledano, 247,9 milijuna kuna, a procjenjuje se da će biti isplaćeno još dodatnih oko 150 milijuna kuna na ime šteta uzrokovanih zagrebačkim potresom. Iako su u periodu nakon potresa uvjeti poslovanja općenito bili otežani uslijed prvog vala korona krize i smanjenja mobilnosti, osiguratelji su promptno i efikasno reagirali na posljedice potresa isplativši značajne iznose osigurnine.

Također, vezano uz događaj koji je obilježio sam kraj prošle godine, potres koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolicu, Hrvatski ured za osiguranje (HUO) želi naglasiti kako su hrvatski osiguratelji na terenu, izvršavaju procjene trenutno prijavljenih šteta, te su spremni operativno zaprimiti zahtjeve i riješiti ih u za to predviđenom zakonskom roku. U ovom trenutku nekoliko je stotina prijavljenih šteta s područja Sisačko-moslavačke županije, dok se dodatne prijave šteta tek očekuju u narednim tjednima.

Međutim, Hrvatski ured za osiguranje (HUO) i ovim putem želi upozoriti kako je na razini cijele Hrvatske, unatoč prošlogodišnjem porastu, još uvijek relativno malen broj osiguranja od potresa, posebice osiguranja stambenih zgrada kao takvih, a posebno imajući na umu da se Hrvatska, uz Grčku, Tursku, Sjevernu Makedoniju i Italiju nalazi na tektonski najrizičnijem području u Europi.

Unatoč proglašenju pandemije uzrokovane virusom COVID-19 u veljači 2020. godine, hrvatska društva za osiguranje, zahvaljujući visokom stupnju digitalizacije, tijekom cijele prošle godine poslovala su bez zastoja te su spremno dočekali situaciju uzrokovanu korona krizom. U izvanrednim okolnostima omogućili su građanima brzu dvosmjernu komunikaciju te neometanu dostupnost osigurateljnih proizvoda i usluga.

Povrh toga, u krizi uzrokovanoj pandemijom COVID-19, Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO) omogućio je građanima online rješavanje sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa u postupku mirenja koji je u cijelosti besplatan za osiguranike, ugovaratelje osiguranja i oštećene osobe. Na ovaj način građanima je omogućeno da rješavaju svoje sporove iz sigurnosti vlastitoga doma na jednostavan, brz i učinkovit način.