Zagreb, 2. prosinca 2020. (HUP) – Hrvatska udruga poslodavaca obratila se danas Hrvatskoj zajednici županiji i Udruzi gradova Republike Hrvatske apelirajući na sve regionalne i lokalne zajednice da preuzmu dio tereta te rasterete gospodarstvenike i otpišu ili odgode sva lokalna davanja za poduzetnike kojima je uslijed negativnog utjecaja ugroženo poslovanje i koji su dovedeni na rub opstanka.

Članice HUP-a predviđaju da će potpore biti nužne i ključne za prvu polovicu 2021. godine i apeliramo da JLRS u djelokrugu svojih nadležnosti osiguraju ublažavanje posljedica udara na poduzeća i obrte.

Poduzetnici su prepoznali napore onih JLRS-a koje su još u proljetnom lockdownu mjerama djelovali kao bi se ublažile posljedice krize na lokalno gospodarstvo, a od kojih su se neke zadržale kroz cijelu godinu. Apeliramo na nastavak mjera, a koje su se odnosile primjerice na:

 • obustavu ili smanjenje plaćanje zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu JLRS-a
 • obustavu obračuna odvoza komunalnog otpada
 • na obustave ili smanjenja komunalnih naknada i doprinosa
 • potpore za poticanje poduzetništva i uspostavljanje fonda za financijsku pomoć poduzetnicima
 • obustavu poreza na korištenje javnih površina
 • očuvanje subvencija dječjim vrtićima
 • uključivanje OPG i malih poljoprivrednika u lokalne „on-line“ tržnice
 • smanjenje naknada vijećnicima, dužnosnicima i ostalim članovima upravnih i nadzornih tijela u gradskim ustanovama i tvrtkama
 • ukidanje prireza
 • obročne otplate po obvezama u bilo kojoj osnovi
 • obustava ovrha i prisilne naplate za gradske prihode
 • uspostavu kreditnih linija uz uspostave garancijskih fondova
 • pakete potpora za posebno pogođene skupine gospodarskih subjekata
 • povrat naknada u visini spomeničke rente i poreza na potrošnju
 • smanjenje boravišnih pristojbi

Jedino kroz zajedničku sinergiju, aktivnu i otvorenu suradnju lokalne uprave i samouprave s domaćom industrijom zaustavit ćemo krizu i omogućiti poduzetnicima da zarade svoje plaće. Poduzetnici žele mogućnost nastavka s radom kako bi sami zaradili za plaće svojih radnika, za održavanje i razvoj poslovanja i naposljetku i za razvoj lokalne zajednice u kojoj djeluju.