Zagreb, 8. rujna 2020. (IJF) – Institut za javne financije objavio je Kratki vodič kroz proces državnog proračuna u kojem je sažeto i jednostavno prikazan inače složeni proces državnog proračuna. Procjenjujući da bi im mogao pomoći u radu, Vodič smo dostavili svim zastupnicama i zastupnicima Hrvatskog sabora.

Svrha je ovog kratkog vodiča saborskim zastupnicima, ali i medijima, građanima i svima zainteresiranima što sažetije i jednostavnije prikazati vrlo složeni proces državnog proračuna.

Premda se proračun odnosi na jednu godinu, osnovne faze proračunskog procesa – priprema, donošenje, izvršavanje i izvještavanje – traju oko dvije i pol godine. Unutar svake od tih faza proračun prolazi i kroz nekoliko koraka. Vrlo sažeta tabela i tekstualni prilog prikazuju kako bi trebao izgledati proces (ciklus) jednog državnog proračuna, na primjeru proračuna za 2021. godinu.

Institut za javne financije je javni znanstveni institut, usmjeren na ekonomska, pravna i institucionalna pitanja javnih financija i javnog sektora. U promicanju boljeg i jasnijeg razumijevanja ekonomike javnog sektora, odnosno javnih financija, transparentnosti javnog sektora, odgovornosti vlasti i participacije građana, Institut – pored osnovne znanstvene djelatnosti – redovito objavljuje stručne, nezavisne, popularno pisane analize, stavove i prijedloge kojima ukazuje na neophodne preduvjete za vođenje argumentiranih rasprava pri donošenju ključnih odluka.