pripremila: Romina Štaba, odvjetnica, partnerica u Odvjetničkom društvu Porobija&Špoljarić

Vrijeme godišnjih odmora je već počelo, no neki još uvijek nisu iskoristili svoj vaučer koji im je bio izdan u zamjenu za otkazano putovanje uslijed pandemije te je neizvjesno hoće li će ga uspjeti iskoristiti i tijekom predstojećeg godišnjeg odmora (primjerice, uslijed upitnosti garantiranih putovanja).

Kontinuirano smo pratili sadržaj izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu s obzirom na značajne izmjene do kojih je došlo stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu prošle godine odnosno 8. travnja 2020. godine.

Naime, tim zakonskim izmjenama iz 2020. godine, u Zakon o pružanju usluga u turizmu bio je inkorporiran članak 38.a koji je regulirao „Pravo na raskid ugovora i izdavanje vaučera u uvjetima posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19“.

Temeljem iste zakonske odredbe, za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik je imao pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, dok su, sukladno zakonu, organizatori putovanja za iste putnicima mogli izdati vaučer.

Ako bi se putnik odlučio za povrat sredstava, organizator je morao izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

U praksi se učestalo postavljalo opravdano pitanje – kada će doći do prestanka posebnih okolnosti od kojih počinje teći rok za povrat novaca putnicima koji se odluče za tu opciju ?

Poznato je kako je još početkom srpnja prošle godine Europska unija uputila službenu opomenu Republici Hrvatskoj glede provedbe europskog prava o zaštiti potrošača i putnika.

Gotovo nakon godinu dana, 25. lipnja 2021. godine, u NN 70/21, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu slijedeći dan tj. 26. lipnja 2021. godine (na ovome mjestu se neće komentirati pitanje vacatio legis).

Najnovijim zakonskim izmjenama iz lipnja 2021. godine, glede prava putnika kojima je bio izdan vaučer uslijed neizvršenih ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, u članku 25. (prijelazne i završne odredbe) propisano je:

„(1) Putnik kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer temeljem članka 38.a Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja.

(2) Organizator je dužan putniku iz stavka 1. ovoga članka vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika sukladno članku 37. stavcima 6. i 7. u roku iz članka 37. stavka 8. te članku 38. stavcima 2. i 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.).

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, vaučer iz stavka 1. ovoga članka, uz pristanak putnika, može se iskoristiti za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu jednake, veće ili niže vrijednosti i / ili kvalitete te izlet ili drugu uslugu putovanja, u roku od jedne godine od njegova izdavanja.

(4) Ako je temeljem vaučera iz stavka 1. ovoga članka ugovoreno zamjensko putovanje u paket-aranžmanu odnosno izlet ili druga usluga putovanja niže kvalitete ili cijene od iznosa vaučera, putnik ima pravo na povrat razlike cijene.

(5) Ako putnik ne iskoristi vaučer za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je isti raskinut i putnik ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja sukladno stavku 1. ovoga članka.

(6) Putnik može pravo korištenja vaučera iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na drugu osobu sukladno odredbama članka 34. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17., 25/19., 98/19. i 42/20.) kojim se uređuje prijenos ugovora o putovanju u paket-aranžmanu na drugog putnika.“

Dakle, temeljem najnovijih zakonskih izmjena, putnici kojima je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu izdan vaučer imaju, među ostalim, pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja

U tome slučaju je organizator dužan putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika i to u roku od najkasnije 14 dana od dana raskida ugovora.

Naravno, kao što proizlazi iz citirane zakonske odredbe, izdani vaučer se uz pristanak putnika može iskoristiti za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu jednake, veće ili niže vrijednosti i/ili kvalitete te izlet ili drugu uslugu putovanja, u roku od jedne godine od njegova izdavanja (uzgredno, upitno je nije li za neke slučajeve ovaj rok već protekao).

Također je važno napomenuti da temeljem članka 30. predmetnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 70/21) prestaje važiti Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu (NN 60/20).

Zaključno, može se reći da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu iz lipnja 2021. godine (NN 70/21) donosi značajne izmjene i dopune, kako za putnike kojima je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bio izdan vaučer, tako i za putničke agencije, odnosno trgovce, prodavatelje, organizatore putovanja, s obzirom na zakonski reguliranu obvezu povrata novaca u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.