Zagreb, 24. ožujka 2020. (HBOR) – Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa), HBOR će provoditi nove mjere u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti, likvidnosti gospodarskih subjekata te najvažnije – očuvanja radnih mjesta.

Stoga će poduzetnicima biti omogućeno uvođenje moratorija te reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama.

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) imaju negativan utjecaj, za kredite izvoznicima i turističkom sektoru osigurat će se potrebna jamstva u obliku portfeljnih polica osiguranja (garancija).

Ukratko donosimo opis mjera koje će HBOR poduzeti:

  1. Moratorij na postojeće obveze

HBOR će, kao prvu mjeru, svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od tri mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. Ako negativan utjecaj pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija.

Klijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati.

Ova mjera primjenjuje se na sve klijente HBOR-a, neovisno o tome je li im kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka. O svim detaljima provedbe klijenti će biti obaviješteni.

  • Reprogramiranje kreditnih obveza

Korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

Ova mjera na raspolaganju će biti svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.

Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

  • Novi krediti za likvidnosti

Nove kredite za likvidnost HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).

Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

  • Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika).

Police osiguranja (garancije) će poduzetnicima omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

O svim detaljima provedbe ovih mjera, potrebnoj dokumentaciji i načinu odobrenja, poduzetnici će biti obaviješteni nakon usklađivanja svih tehničkih preduvjeta koji će se provesti u najkraćem mogućem roku.

U suradnji s ostalim domaćim i inozemnim institucijama, HBOR aktivno radi i na donošenju drugih mjera.