Zagreb, 19. siječnja 2021. (HNB) – Pandemija COVID-19 u 2020. godini znatno je utjecala na svjetska tržišta i ekonomije kao i na dionike tih tržišta i njihovo ponašanje. Jedno od tržišta na kojemu su se dogodile važne promjene jest tržište platnih usluga kao posljedica promjene navika korisnika platnih usluga, odnosno navika korisnika platnih usluga pri plaćanju.

Kontinuirani rast broja i vrijednosti bezgotovinskih i gotovinskih plaćanja prisutan je u Republici Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina. Dosadašnjem porastu bezgotovinskih platnih transakcija uvelike je pridonosio razvoj internetskoga i mobilnog bankarstva kao i razvoj kartičnih plaćanja. Međutim, dinamika razvoja unutar spomenutih bezgotovinskih kanala plaćanja također se mijenja. Tako je u posljednjih nekoliko godina broj korisnika internetskog bankarstva stagnirao, a kod određenih kategorija korisnika čak lagano padao, dok je broj korisnika mobilnog bankarstva znatno rastao.

Uz porast broja korisnika mobilnog bankarstva istodobno je rastao i broj platnih transakcija zadanih tim kanalom, pa je tako u 2019. u RH broj platnih transakcija zadanih mobilnim bankarstvom prvi put prestigao broj platnih transakcija zadanih internetskim bankarstvom

Kako je u Hrvatskoj platna kartica kontinuirano najkorišteniji platni instrument, na kartičnom je tržištu zabilježen stalan rast volumena transakcija. Broj transakcija platnim karticama u posljednjih pet godina prosječno je godišnje rastao za 8,1%, a vrijednost transakcija za 6,7%. Međutim, i na kartičnom tržištu posljednjih godina dolazi do znatnih promjena baziranih na tehnologijama i funkcionalnostima.

Tako je zabilježen znatan porast broja izdanih beskontaktnih platnih kartica kao i broja beskontaktnih plaćanja. U posljednjih pet godina broj beskontaktnih platnih kartica prosječno je godišnje rastao za 21,6%, a beskontaktnih EFTPOS uređaja za čak 44%. 

Kao posljedica takvoga kontinuiranog rasta, u RH je na dan 31. ožujka 2020. od ukupnog broja platnih kartica njih 55% bilo beskontaktno, dok je od ukupnog broja EFTPOS uređaja njih čak 80% omogućavalo iniciranje beskontaktnih platnih transakcija.

Utjecaj pandemije COVID-19 na navike plaćanja u RH

Iako građani RH uobičajeno preferiraju fizičku kupovinu i gotov novac kao najzastupljeniji oblik plaćanja usluga i robe u maloprodaji, pandemija, ali i potres u Zagrebu i okolici, ostavili su traga na navikama potrošača u smislu ubrzavanja stope rasta online kupnje i udjela bezgotovinskih plaćanja u odnosu na gotovinu. Tako se u razdoblju od ožujka do listopada 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. broj online transakcija povećao za oko 34 posto, a vrijednost tih transakcija za približno 38 posto, navodi se u novom HNBlogu “Utjecaj pandemije COVID-19 na navike plaćanja u RHTomislava Mišića, direktora Direkcije za nadzor platnog prometa u HNB-u.

Nadalje, udjel kartičnih plaćanja u ukupnom broju fiskaliziranih računa u cijeloj 2020. iznosio je oko 21 posto, što je za pet postotnih bodova više u odnosu na 16 posto udjela u 2019. U prethodnim godinama prosječni godišnji rast tog udjela iznosio je po dva postotna boda.

Udjel vrijednosti transakcija kartičnih plaćanja u ukupnoj vrijednosti fiskaliziranih računa povećao se, pak, sa 44 posto na 46 posto u 2020. Autor napominje kako ti podaci potvrđuju da građani sve više počinju upotrebljavati kartična plaćanja i za manje iznose računa.

Pandemija je utjecala i na promjenu navika pri obavljanju kartičnih plaćanja pa je tako broj beskontaktnih transakcija u razdoblju od ožujka do listopada u 2020. porastao za oko 76 posto u odnosu na isto razdoblje 2019., dok se vrijednost transakcija povećala za približno 161 posto. Broj kontaktnih transakcija u 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. pao je za oko 29 posto, a vrijednost transakcija za otprilike devet posto.

Analizu utjecaja pandemije na navike plaćanja u RH možete pronaći na linku: https://www.hnb.hr/-/utjecaj-pandemije-covid-19-na-navike-placanja-u-rh .