Zagreb, 7. prosinca 2022. (GIA) – Među poduzetnicima sa sjedištem u Varaždinu, na prvom mjestu po visini ostvarenih ukupnih prihoda u 2021. godini bila je VINDIJA d.d. (10.51 – Djelatnosti mljekara i proizvođača sira) s 3,2 milijarde kuna. Društvo je s 1.143 zaposlenih ostvarilo 19,9% ukupnih prihoda svih poduzetnika grada Varaždina. Druga po visini prihoda bila je KOKA d.d. s 1,4 milijarde kuna, koja je ostvarila 8,6% ukupnih prihoda svih poduzetnika Varaždina. U 2021. godini, najveću dobit razdoblja od 36,5 milijuna kuna ostvarilo je društvo GUMIIMPEX-GRP d.o.o. s 402 zaposlena (udio od 4,5% u dobiti razdoblja poduzetnika u Varaždinu).

Broj poduzetnika, zaposlenih, ukupni prihodi i neto dobit poduzetnika u Varaždinu, u 2021. godini (iznosi u tisućama kuna)

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Varaždinu, sjedištu Varaždinske županije, u 2021. godini poslovalo je 2.265 poduzetnika sa 21.348 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 4% u odnosu na 2020. godinu.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2021. godini (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

U 2021. godini, poduzetnici Varaždina iskazali su rast ukupnih prihoda od 13,4% i ukupnih rashoda od 13,1% u odnosu na 2020. godinu. S ostvarenih 16,2 milijarde kuna prihoda u 2021. godini, udio poduzetnika Varaždina u ukupnim prihodima županije (31 milijarda kuna) bio je 52,2%.

Poduzetnici sa sjedištem u Varaždinu iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2021. godini, u iznosu od 716,5 milijuna kuna, što je 19,5% više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2020. godini. Udio poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2021. godini u broju poduzetnika Varaždinske županije bio je 50,3%, u broju zaposlenih 47,8%, u ukupnim prihodima 52,2%, u ukupnim rashodima 52,5%, u dobiti razdoblja 47,0% i u gubitku razdoblja 46,3%.

U razdoblju od 2008. do 2014. godine (iznimka je 2011. god.) vidljiv je pad ukupnih prihoda poduzetnika Varaždina, a u razdoblju od 2015. do 2019. godine ukupni prihodi su rasli (grafikon 1.). Ponovni pad ukupnih prihoda ostvaren je u 2020. godini (14,9 milijardi kuna), a u 2021. godini ponovni rast (16,2 milijarde kuna), s tim da još nije dostignuta razina ukupnih prihoda ostvarenih 2008. godine (17 milijardi kuna).

Na rang listi gradova i općina Varaždinske županije, poduzetnici Varaždina na prvom su mjestu po broju poduzetnika (2.265), broju zaposlenih (21.348), ukupnim prihodima (16,2 milijarde kuna), dobiti razdoblja (818,9 milijuna kuna), gubitku razdoblja (102,3 milijuna kuna) i po neto dobiti (716,5 milijuna kuna).

Izvor: Fina Foto: Vindija

Objavljeno 7. prosinca 2022. sva prava pridržava PoslovniFM.