ZAGREB/SLATINA, 25. studenog 2019. (Slatinska banka) – Na temelju dobivene suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Uprave banke, Nadzorni odbor Slatinske banke 14. studenog imenovao je Olivera Klesingera, dosadašnjeg Izvršnog direktora sektora stanovništva, novim članom Uprave odgovornim za upravljanje rizicima, platnim prometom, podrškom te funkcijom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Oliver Klesinger posljednje dvije godine obnaša funkciju Izvršnog direktora sektora stanovništva. Prije dolaska u Slatinsku banku, Oliver Klesinger obnašao je pet godina funkciju člana Uprave Addiko Bank u Srbiji. Uz angažman u Slatinskoj banci, Oliver Klesinger posljednje dvije godine obnaša i funkciju predsjednika Odbora za stanovništvo Udruženja banaka HGK.

Ovim imenovanjem nastavljen je proces reorganizacije Banke koji kontinuirano traje od travnja 2018. godine. Osnaženi upravljački tim Banke, nakon ovog imenovanja, čine Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave, Marin Prskalo, član Uprave i novoimenovani Oliver Klesinger, član Uprave.

Kadrovsko jačanje dio je sveukupnog poslovnog restrukturiranja s naglaskom na povećanje efikasnosti i poboljšanje profitabilnosti poslovanja kroz jači iskorak u područja izvan regije Slavonije te jačanje kvalitete usluge i fokus na financiranja u segmentima stanovništva te malog i srednjeg poduzetništva.

Slatinska banka d.d., koja od 9. listopada 1992. do danas predstavlja jedinu depozitnu financijsku instituciju sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji, objavila je 24. listopada 2019. konsolidirani financijski izvještaj za 3. kvartal 2019. godine, koji je dostupan na poveznici.