Zagreb, 5. srpnja 2023. (GIA) – C.I.O.S. grupa ostvarila je u prethodnoj godini najbolji poslovni rezultat u svojoj povijesti s konsolidiranim poslovnim prihodima od gotovo 3 milijarde kuna, odnosno više od 389,5 milijuna eura. Razvidno je to iz konsolidiranog financijskog izvještaja za 2022. godinu kojega revidira jedna od najvećih revizorskih kuća BDO Croatia.

U odnosu na 2021. godinu, kada su također financijski pokazatelji potvrđivali značajan rast poslovanja Grupacije u odnosu na raniju, 2020. godinu, ponovo je zabilježen porast ukupnih poslovnih prihoda, sada od 7,1%. Prihod od prodaje u inozemstvu u 2022. godini porastao je za 15,7% u odnosu na raniju godinu te iznosi gotovo 2,2 milijarde kuna, odnosno više od 288,4 milijuna eura.

S obzirom na to da je Grupacija prodala poslovne udjele u poduzećima koja su se u vlasništvu Grupacije bavila gospodarenjem otpadom u Srbiji, promatrajući poslovanje isključivo na tržištima Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine u kojima Grupacija trenutačno obavlja poslovne aktivnosti, porast poslovnih prihoda iznosi čak 17,4%.

Ukupna konsolidirana EBITDA Grupacije dosegla je 417 milijuna kuna tj. 55.3 milijuna eura, što čini EBITDA maržu od 14%.

Porez na dobit za poslovanje tijekom 2022. godine iznosio je 90,48 milijuna kuna, odnosno 12 milijuna eura, pri čemu porez na ekstraprofit iznosi 27,15 milijuna kuna tj. 3,6 milijuna eura.

Osim ukupnog ekonomskog i poslovnog razvoja u gotovo svim je segmentima poslovanja zabilježen pozitivan trend, a snažan izvoz, prema istraživanju relevantnih poslovnih medija, svrstao je tvrtku CE-ZA-R d.o.o., najveću članicu Grupacije, na sam vrh hrvatskih neto izvoznika s razlikom od 229 milijuna eura (između izvoza i uvoza).

Kontinuirano su u porastu i količine ukupno sakupljenog i obrađenog otpada koje su u 2022. godine veće od milijun i 100 tisuća tona.

Grupacija je, kao i ranijih godina, očuvala sva radna mjesta, štoviše i povećala broj zaposlenih u cjelokupnoj kadrovskoj strukturi, osigurala porast plaća te, osim prigodnih nagrada kroz godinu, kao i ranijih godina – svim radnicima isplatila i trinaestu plaću. Nastavljena su ulaganja u najsuvremeniju opremu i postrojenja, a u skladu s održivim poslovanjem te društveno odgovornim usmjerenjem, financirane su i tijekom prošle godine brojne društveno korisne aktivnosti te najpotrebitiji.

Iznadprosječna gospodarska ostvarenja rezultat su interne sinergije, odgovorne upravljačke politike i tržišnog ugleda, što ne bi bilo ostvarivo bez profesionalnih i predanih zaposlenika te naših poslovnih partnera, kojima zahvaljujemo na angažmanu, odnosno suradnji.

Izvor: CIOS grupacija

Objavljeno 5. srpnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.