ZAGREB, 16. svibnja 2022. (GIA) – Članovima obveznih mirovinskih fondova vraćeno je početkom svibnja 55,6 kuna milijuna prošlogodišnje zaračunate naknade za upravljanje. Time je ukupna stopa naplaćene naknade u 2021. smanjena za 15% i pala sa 0,28% na 0,24% ukupne imovine obveznih mirovinskih fondova.

Razlog povrata naknada određen je izmjenama Zakona o obveznim mirovinskom fondovima koje su stupile na snagu 2019. godine. Prema tim izmjenama, svako mirovinsko društvo ima pravo na iznos naknade od najviše 20% ukupnog naplaćenog iznosa svih mirovinskih društava. Ukoliko u jednoj godini naplati naknadu koja prelazi navedenih 20%, višak iznosa mirovinsko društvo vraća Središnjem registru osiguranika (REGOS-u) koji ih potom u narednoj godini raspoređuje na sve članove mirovinskih fondova prema veličini njihove imovine.

Tako je za članove fondova raspodjela određena na sljedeći način:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – ukupan iznos

OMF kategorije A 214.419,24 kuna

OMF kategorije B 18.971.170,75 kuna

OMF kategorije C 1.558.405,75 kuna

Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OMF kategorije A 121.722,87 kuna

OMF kategorije B 7.625.630,14 kuna

OMF kategorije C 428.824,21 kuna

PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OMF kategorije A 158.292,82 kuna

OMF kategorije B 8.858.015,90 kuna

OMF kategorije C 645.952,93 kuna

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

OMF kategorije A 162.118,04 kuna

OMF kategorije B 15.609.166,08 kuna

OMF kategorije C 1.284.801,78 kuna

Podsjećamo i da je naknada za upravljanje obveznim mirovinskim fondom također propisana zakonom te je ista za sva mirovinska društva i sve kategorije mirovinskih fondova (A,B,C). Zakon je predvidio da se ona kroz godine, kako raste imovina OMF-ova, u relativnom postotku smanjuje te je sada na najnižoj razini od njihovog osnutka.

Krajem ožujka 2022., neto imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je 132,1 milijardu kuna, a u njima trenutno štedi 2,1 milijun građana.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 16. svibnja 2022.