Zagreb, 23. prosinca 2022. (GIA) – Ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2021. u odnosu na 2020. manji je za 0,3%, dok je ukupan broj plovila veći za 2,7%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2021. manji je u odnosu na godinu prije za oko 4 620 tona, odnosno za 5,1%.

Količina plave ribe manja je za 10,7%, a količina ostale ribe veća je za 12,9%.

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (72,4%).

Ulov rakova veći je za 96 tona (10,4%), dok je ulov glavonožaca smanjen za 276 tona (29,6%).

Ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša povećan je za 428 tona (61,8%).

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2021. povećana je za 1 369 tona (49,2%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima povećana je za oko 1 400 tona (59,0%) dok je proizvodnja u pastrvskim ribnjacima smanjena u odnosu na prethodnu godinu za 41 tonu (10,5%). Od ukupno proizvedene slatkovodne ribe 68,1% odnosi se na proizvodnju šarana, a 8,5% na proizvodnju pastrve.

Vrijednost ribarstva u 2021. u odnosu na 2020. porasla je za 15,9%. Na taj porast utjecao je rast vrijednosti morskog ribarstva (za 14,8%), do kojeg je došlo zbog porasta prodajnih cijena.

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2021. u odnosu na 2020. porasla je za 49,0%. Na taj porast utjecala je veća količina prodane ribe (za 49,3%).

Izvor: DZS Foto: pixabay

Objavljeno 23. prosinca 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.