Zagreb, 18. rujna 2023. (GIA) – Europski investicijski fond (EIF) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) najavili su ugovor vrijedan 52 milijuna eura namijenjen pokretanju investicijskog programa za podršku brzorastućim malim i srednjim poduzećima, malim srednje kapitaliziranim poduzećima i srednje kapitaliziranim poduzećima koja su osnovana i posluju u Hrvatskoj. HBOR-ov doprinos financira se kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u okviru „EU sljedeće generacije“ (engl. NextGenerationEU*) u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

EIF i HBOR će izdvojiti po 26 milijuna eura za financiranje ovog zajednički razvijenog programa, a očekuje se da će zajedničko ulaganje od 52 milijuna eura ubrzati dodatna ulaganja privatnog sektora u fondove rizičnog kapitala. Osnovni cilj programa je osnažiti osnivanje novih fond menadžera koji značajan dio svojih ulaganja usmjeravaju prema hrvatskim malim i srednjim poduzećima, malim srednje kapitaliziranim poduzećima i srednje kapitaliziranim poduzećima.

„Sa zadovoljstvom proširujemo partnerstvo s HBOR-om – dioničarom EIF-a – i pokrećemo novi program ulaganja kapitala u Hrvatskoj pružajući financijsku potporu brzorastućim hrvatskim poduzećima. Posebno mi je zadovoljstvo što je program usmjeren na ciljeve održivog razvoja, čime se doprinosi poticanju razvoja održivijeg i otpornijeg gospodarstva u Hrvatskoj“, izjavila je Teresa Czerwińska, potpredsjednica Grupe EIB.

EIF i HBOR zajednički će upravljati programom i voditi ga kroz ulaganja fonda u ciljana poduzeća. Program nije ograničen ni na koji sektor, iako će biti usmjeren na održivost, zelenu transformaciju i inovacije. Najmanje 25% ukupnog iznosa povučenog za ulaganja investirat će se u prihvatljive korisnike za koje je procijenjeno da doprinose kriterijima EIF-a u okviru klimatskih akcija i okolišne održivosti (CA&ES). Program ulaganja također će nastojati pružati podršku timovima u nastajanju osnovanim u Hrvatskoj koji su posebno usmjereni na Hrvatsku putem Poziva za iskazivanje interesa za odabir fond menadžera. Poziv će se objaviti do kraja rujna na internetskim stranicama EIF-a i HBOR-a.

Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave HBOR-a, dodao je: „Ovim se ugovorom nastavlja HBOR-ova podrška razvoju tržišta rizičnog kapitala u Republici Hrvatskoj. Programom se dodatno osnažuju ulaganja u mala i srednja poduzeća, mala srednje kapitalizirana poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća, a istovremeno se ostvaruje i pomak prema održivosti, zelenoj transformaciji i inovacijama.“.

Izvor: HBOR

Objavljeno 18. rujna 2023.