Zagreb, 15. svibnja 2023. (GIA) – Odbor direktora Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) odobrio je strategiju za Hrvatsku za razdoblje 2023.-2028. godine.

Strateški prioriteti EBRD-a, koje planira ostvariti u suradnji s drugim međunarodnim financijskim institucijama i donatorima, uključuju:

  • jačanje konkurentnosti kroz inovacije, digitalizaciju i dobro upravljanje;
  • ubrzanje prelaska Hrvatske na zeleno gospodarstvo i njezino usklađivanje s Pariškim sporazumom;
  • povećanje otpornosti kroz uključivanje i pojačano sudjelovanje dionika.

EBRD je počeo s poslovanjem u Hrvatskoj 1993. godine. Tijekom posljednjih 30 godina u hrvatsko gospodarstvo uložio je više od 4,4 milijarde eura, a financijskim i savjetodavnim uslugama podržao više od 850 tvrtki. Posljednjih je godina također stavio naglasak na pružanje podrške pri provođenju javnih reformi.

Victoria Zinchuk, regionalna direktorica EBRD-a za središnju Europu, izjavila je: „Otkako je postala članica Europske unije, Hrvatska je postigla značajan napredak na području jačanja integracije, privatnog sektora i cjelokupnog gospodarstva. Međutim, Hrvatska se u usporedbi s drugim zemljama u regiji, usred niske ekonomske diversifikacije i skromnog rasta produktivnosti, još uvijek suočava sa strukturnim izazovima. Trostruki šok uzrokovan potresima, pandemijom i, naposlijetku, ratom u Ukrajini pokazao je potrebu za jačanjem otpornosti i sposobnosti zemlje da se lakše nosi s raznim kriznim situacijama. Naša nova strategija podržat će Hrvatsku u postizanju ovog cilja jačanjem otpornosti i stvaranjanjem konkurentnog, raznolikog i održivog privatnog sektora.”

Marko Primorac, ministar financija i predstavnik Hrvatske u Vijeću guvernera EBRD-a, prilikom odobravanja strategije izjavio je: „EBRD vidim kao ključnu instituciju koja će nastaviti pružati podršku Hrvatskoj, te podupirati jačanje konkurentnosti privatnog sektora i gospodarstva u cjelini.”

Prvi prioritet, konkurentnost privatnog sektora, nadovezuje se na korake koje je Banka poduzela u prethodnom strateškom razdoblju. EBRD će također staviti težište na unaprjeđenje korporativnog upravljanja i povećanje učinkovitosti poduzeća u državnom vlasništvu. Pomoći će malim i srednjim poduzećima u usvajanju novih praksi i inovativnih proizvoda te nastaviti pružati potporu poduzetničkim inkubatorima i akceleratorima kako bi pojačao podršku novoosnovanim poduzećima.

Kao svoj drugi prioritet, EBRD će intenzivirati rad na ubrzanju prelaska Hrvatske na zeleno gospodarstvo i njezino usklađivanje s Pariškim sporazumom daljnjom diversifikacijom strukture izvora energije i povećanjem kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, poboljšanjem energetske učinkovitosti i jačanjem otpornosti na klimatske promjene. To će uključivati ​​pružanje daljnje potpore projektima obnovljive energije i stvaranje preduvjeta za razvoj pučinskih (eng. offshore) vjetroelektrana i agrosolarnih elektrana.

Kao dio trećeg prioriteta, EBRD će u suradnji s jedinicama lokalne uprave i ostalim ključnim dionicima pružiti potporu zelenoj obnovi nakon potresa, kao i programima urbane regeneracije. Banka će nastojati olakšati razvoj vještina, te olakšati pristup zapošljavanju i financiranju za ranjive segmente društva.

U posljednjih 30 godina, više od 70 posto ukupnih ulaganja EBRD-a činila su ulaganja u privatni sektor, a više od 1 milijarde eura bilo je uloženo u izgradnju održive infrastrukture. Banka je samo prošle godine u Hrvatsku uložila preko 300 milijuna eura.

Tehničku pomoć i savjetodavne usluge EBRD-a u Hrvatskoj podupiru međunarodni donatori, uglavnom Europska unija, Taipei Kina i Japan, kao i multidonatorski fondovi i vlastita sredstva Banke.

STRATEGIJU PROČITAJTE NA OVOM LINKU

Izvor: EBRD

Objavljeno 15. svibnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.