ZAGREB, 7. lipnja 2023. (GIA) – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donijelo je na danas održanoj sjednici rješenje kojim se mađarskom društvu BOHEMIAN FINANCING Zártkörűen Működő Részvénytársaság odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva JELSA dioničko društvo za hotelijerstvo. Cijena koju se Bohemian Financing u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 0,12 EUR za svaku redovnu dionicu društva Jelsa.

Prema Potvrdi Zagrebačke burze od 18. travnja 2023. u razdoblju od posljednja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje na uređenom tržištu redovnim dionicama društva Jelsa ostvareno je 0 % dana trgovanja, a prosječna ponderirana cijena u navedenom razdoblju iznosila je 0,00 EUR.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je 21. ožujka 2023. posrednim stjecanjem 6.118.558 dionica društva Jelsa, što predstavlja 81,99 % udjela u temeljnom kapitalu odnosno 81,99 % dionica s pravom glasa društva.

Osim spomenutih 6.118.558 dionica društva oznake JLSA-R-B koje Bohemian Financing drži posredno, mađarsko društvo također neposredno drži i 1.231.494 redovne dionice društva Jelsa oznake JLSA-R-A. Mađarsko društvo ukupno drži 7.350.052 dionice, odnosno 98,49 % dionica s pravom glasa društva Jelsa.

Izvor: Hanfe

Objavljeno 7. lipnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.