Zagreb, 15. travnja 2021. (Hanfa) – Na današnjoj sjednici Upravnog vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da je za Ginu Pastorčića iz Malinske, Igora Borovca iz Kostrene i društvo PIK-ESOP iz Rijeke 13. veljače 2019. nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva PIK d.d. iz Rijeke. Rješenjem se nalaže da u roku od 90 dana od primitka rješenja, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, podnesu zahtjev Hanfi za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva.

U provedenom postupku je utvrđeno da su Gino Pastorčić i Igor Borovac kao osobe za koje je utvrđeno da djeluju zajednički, stekli kontrolu nad PIK-ESOP-om koje neposredno drži dionice PIK d.d., te da su time posredno stekli 58.300 dionica društva PIK d.d., čime su zajedno s PIK-ESOP-om prešli kontrolni prag od 25 posto, prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava.

Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za navedene osobe posrednim stjecanjem 58.300 dionica koje PIK-ESOP neposredno drži u društvu PIK d.d., a koje predstavljaju 28,85 posto udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva, odnosno 28,85 posto dionica s pravom glasa.

Zaštita manjinskih dioničara

Budući da ponuda za preuzimanje društva PIK d.d. nije objavljena, a u cilju zaštite manjinskih dioničara društva PIK d.d., navedenim osobama naloženo je podnijeti Hanfi zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva i ostale isprave propisane odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Uz to i još nekoliko drugih odluka, na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hanfe doneseno je i rješenje kojim se izriču nadzorne mjere ulagatelju – fizičkoj osobi zbog manipulacije tržištem kapitala. 

Naime, u postupku posrednog nadzora trgovanja ulagatelja za razdoblje od 1.1.2020. do 30.9.2020. utvrđeno je da je spomenuti ulagatelj tijekom trgovanja dionicama na Zagrebačkoj burzi često zadavao, mijenjao i otkazivao trgovinske naloge bez namjere da ih doista i izvrši. Također, naloge je zadavao tako da su količine i cijene u nalozima često značajno odstupale od prosječnih na Zagrebačkoj burzi za određenu dionicu.

Takvo postupanje ulagatelja može stvoriti obmanjujući dojam da na tržištu postoji ponuda ili potražnja za određenom dionicom te je zakonom zabranjeno. Manipulacija tržištem kapitala, kao i pokušaji manipulacije, izričito su zabranjeni člankom 15. Uredbe o zlouporabi tržišta i člankom 515. stavkom 2. Zakona o tržištu kapitala.

Takvim postupcima ulagatelja narušava se integritet tržišta kapitala te se sudionicima šalju obmanjujući signali u pogledu cijena te ponude i potražnje za dionicama. Dugoročno, takvo postupanje smanjuje povjerenje u hrvatsko tržište kapitala te stvara lošu i iskrivljenu sliku o njegovu funkcioniraju.