Zagreb, 16. srpnja 2020. (Hanfa) – Upravno Vijeće HANFA-e odobrilo je danas rad Hrvatskom mirovinskom osiguravajućem društvu, u 100-postotnom vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Riječ je o drugom osiguravajućem mirovinskom društvu u Hrvatskoj, a isplaćivat će mirovine na temelju štednje iz obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, a moći će obavljati i druge poslove vezano za poslove mirovinskog osiguranja uz prethodno odobrenje ili suglasnost HANFA-e.

U istom rješenju HANFA je odobrila i rad članicama Uprave Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva – Renati Gecan Milek te Blaženki Križanac na mandat od pet godina.

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo pokrenut će poslovanje s temeljnim kapitalom od 23,1 milijuna kuna te očekuje postupni rast aktive već ove godine te dobit u narednim godinama. U svojim poslovnim očekivanjima predviđa značajniji porast broja osiguranika iz drugog mirovinskog stupa koji će steći uvjete za isplatu mirovina.

Novo mirovinsko osiguravajuće društvo važna je promjena u mirovinskom sustavu jer u Hrvatskoj nakon 17 godina prelazimo s trenutnog okvira isplate putem jedinog društva na više njih. Time se osiguranicima koji su štedjeli u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima nudi mogućnost odabira s kojim će društvom potpisati ugovor o mirovini i koje će društvo za njih u ponudi, modelu i visini naknada biti optimalno i povoljnije.

Konkurentnost među mirovinskim osiguravajućim društvima bolje raspodjeljuje rizik što osigurava dugoročnu stabilnost mirovinskog sustava koji raste na temelju individualne kapitalizirane štednje. Sve veći broj građana koji će dobivati mirovinu posebno iz drugog stupa otvara prilike da u narednom periodu dođe do još većeg interesa za osnivanjem novih društava u narednim godinama.

Taj trend i sada već ilustriraju podaci poslovanja dosad jedinog mirovinskog osiguravajućeg društva koji odražavaju demografska kretanja. Na kraju ožujka 2020. godine ukupna aktiva MOD-a porasla je za 61,5%, a dobit za 181,75% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najviše zbog rasta prihoda s osnove doznaka mirovinskih društava uslijed povećanja korisnika i ugovora obveznog mirovinskog osiguranja za 46%. Pri čemu je 86% ukupne imovine za pokriće tehničkih pričuva postojećeg MOD-a uloženo u državne obveznice. U strukturi mirovina putem MOD-a najviše se dosada isplaćuju pojedinačne doživotne starosne mirovine.