Zagreb, 2. srpnja 2020. (HBOR) – Budući da je poslovanje hrvatskih gospodarstvenika i dalje pogođeno utjecajem epidemije COVID-19, HBOR je produžio trajanje moratorija. Svim klijentima omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 7 mjeseci, odnosno do 30. 9. 2020. Za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda) omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. Klijentima koji se bave turističkom djelatnošću omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci, odnosno do 30. 6. 2021.

HBOR je u ožujku, radi umanjenja negativnih posljedica nastalih epidemijom COVID-19, klijentima omogućio reprogramiranje kredita i korištenje moratorija do 30. 6. 2020. s najavljenom mogućnošću produljenja.

Korištenje moratorija, koji smo omogućili kao prvu mjeru, prihvatilo je do sada gotovo 1.500 HBOR-ovih klijenata. Budući da hrvatski poduzetnici još uvijek trpe ekonomske posljedice epidemije, a imajući u vidu i dalje otežane uvjete rada, omogućeno je produljenje trajanja moratorija te su uvedeni novi uvjeti otplate dospjelih obveza i reprograma,“ izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Izravnim korisnicima kredita HBOR će poslati obavijest o uvjetima produženja moratorija te obrazac suglasnosti koji će korisnici kredita trebati dostaviti HBOR-u.

Obveze po glavnici kredita obuhvaćene moratorijem klijenti će otplaćivati kroz odgovarajući produžetak roka otplate.

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika, kao i oni koji koriste financiranje HBOR-a putem leasing društava, zahtjev za moratorij trebaju podnijeti poslovnoj banci, odnosno leasing društvu.

Reprogram kreditnih obveza do 16 mjeseci

Osim moratorija, HBOR je, uvedenom mjerom reprograma postojećih kreditnih obveza, poduzetnicima omogućio produljenje rokova korištenja, počeka i otplate kredita. Za reprogram do 6 mjeseci poduzetnici su oslobođeni plaćanja uobičajenih naknada, a novom odlukom poduzetnicima iz turističkih djelatnosti omogućeno je odobrenje reprograma do 16 mjeseci, također bez plaćanja naknada.

Krediti za likvidnost– kamatne stope već od 0% i omogućeno osiguranje 50% iznosa kredita

Poduzetnicima su na raspolaganju i povoljna sredstva HBOR-a za kreditiranje likvidnosti koja se odobravaju u suradnji s poslovnim bankama ili izravno za poduzetnike iz pojedinih djelatnosti.

Poduzetnici putem banaka mogu zatražiti odobrenje kredita za obrtna sredstva po modelu podjele rizika s bankama (program kreditiranja Obrtna sredstva Mjera COVID-19 i Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja) i putem okvirnih kredita bankama. Sredstva po modelu podjele rizika odobravaju se uz kamatnu stopu već od 0% na polovicu kredita iz izvora HBOR-a, a krediti za likvidnost na temelju okvirnih kredita bankama uz kamatnu stopu nižu za 0,75 p. b. od redovne.

Kredite za obrtna sredstva za ruralni razvoj odobrava izravno HBOR, kao i kredite za poduzetnike iz turističkih djelatnosti za koje su zahtjevi zaprimani do 5. 6. 2020. Do tog datuma HBOR je zaprimio ukupno 556 zahtjeva, od kojih je polovica već obrađena, a krediti u ukupnom iznosu većem od 250 milijuna kuna već su odobreni.  

Osim povoljnih kreditnih sredstava, HBOR je uveo novi program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava 50% iznosa glavnice i kamata odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.

Ukratko pregled mjera COVID-19

*Obrtna sredstva COVID-19 i Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja – Poduzetnici se sa zahtjevom za kredit obratiti jednoj od poslovnih banaka uključenih u suradnju: Addiko Bank d.d., Agram banka d.d., BKS Bank AG, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Istarska kreditna banka d.d., Kentbank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d., Slatinska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.

**Okvirni krediti bankama – Poduzetnici se sa zahtjevom trebaju obratiti jednoj od poslovnih banaka uključenih u suradnju: Addiko Bank d.d,. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d. i Zagrebačka banka d.d.

***Osiguranje portfelja kredita – Banke uključene u suradnju su: Addiko bank d.d., Agram banka d.d., Banka Kovanica d.d., BKS Bank AG, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Kentbank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Slatinska banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i HBOR kao kreditor.