Zagreb, 22. srpnja 2021. (Fina) – Poduzetnici, obveznici poreza na dobit, njih 139.009 (bez financijskih institucija), u 2020. godini imali su 947.874 zaposlenih (prema satima rada). Prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u 2020. godini iznosila je 5.971 kunu, što je za 1,7% više u odnosu na 2019. godinu (5.871 kuna).

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 743,8 milijardi kuna i ukupni rashodi u iznosu od 716,9 milijardi kuna. U odnosu na 2019. godinu, ukupni prihodi manji su za 5,3%, a ukupni rashodi za 3,8%. Na stranim tržištima svoje proizvode i usluge plasiralo je 20.696 poduzetnika (14,9%), s tim da je od ukupnih prihoda 141 milijardu ostvareno prodajom robe na inozemnom tržištu, što je pad izvoza od 5,8% u usporedbi s 2019. godinom. U istom razdoblju kupljeno je robe u vrijednosti od 126,4 milijarde kuna te je trgovinski suficit iznosio 14,6 milijardi kuna. Dobit razdoblja, u iznosu od 45,9 milijardi kuna, ostvarilo je 82.743 poduzetnika (59,5%), dok je gubitak razdoblja od gotovo 25 milijardi kuna iskazalo 56.266 poduzetnika (40,5%). U odnosu na 2019. godinu, poduzetnici su ostvarili 4,4% manju dobit razdoblja uz povećanje gubitka razdoblja za 54,9%. To je rezultiralo ostvarenjem konsolidiranog financijskog rezultata – neto dobiti od gotovo 21 milijardu kuna, što je za 34,3% manje u odnosu na 2019. godinu (31,9 milijardi kuna).

Opis2019.2020.Indeks 2020./2019.
Broj zaposlenih 950.275947.87499,7
Ukupni prihodi 785.416.571743.841.18594,7
Ukupni rashodi 745.346.835716.928.91896,2
Dobit prije oporezivanja 56.191.89252.546.65293,5
Gubitak prije oporezivanja 16.122.15725.634.385159,0
Porez na dobit 8.149.9585.942.17872,9
Dobit razdoblja 48.026.46745.922.06295,6
Gubitak razdoblja 16.106.68924.951.973154,9
Konsolidirani financijski rezultat (dobit ili gubitak razdoblja)31.919.77820.970.08965,7
Izvoz 149.609.617140.998.57094,2
Uvoz 138.278.841126.418.16291,4
Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz) 11.330.77614.580.407128,7
Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu27.529.17825.540.96692,8
Prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom 5.8715.971101,7

I dalje je najviše poduzetnika u trgovini (28.615) koji su ostvarili i najveće ukupne prihode (260,3 milijarde kuna), dok je kod poduzetnika u prerađivačkoj industriji najviše zaposlenih (235.070), 1,5% manje nego 2019. godine. Najveći pad u 2020. godini ostvaren je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane koji su ostvarili 3,4 milijarde kuna neto gubitka i smanjili prihode u odnosu na 2019. godinu za 43,2%.

Promatrano po veličini poduzetnika, najviše je mikro poduzetnika, njih 124.348 (udio 89,5%), malih je 12.638 (udio 9,1%), srednjih 1.632 (udio 1,2%), a velikih 391 (udio 0,3%). Sve četiri skupine poduzetnika iskazale su neto dobit u 2020. godini koja je kod mikro poduzetnika iznosila 48,6 milijuna kuna, kod malih poduzetnika 7,6 milijardi kuna, srednje veliki poduzetnici ostvarili su 5,4 milijarde kuna, a veliki poduzetnici 7,9 milijardi kuna.

Promatrano po županijama i dalje dominiraju poduzetnici sa sjedištem u županiji Grad Zagreb u kojoj sjedište ima njih 46.347, što je 33,3% od ukupnog broja poduzetnika. Ukupni prihodi najviše su rasli na razini Vukovarsko-srijemske (17,4%), a neto dobit na razini Sisačko-moslavačke županije (70,0%) u kojoj je najviše rastao i broj zaposlenih (8,0%).