• Više od polovine startupova i čak 77 % kompanija zabilježilo je negativan utjecaj pandemije COVID-19 na prodaju svojih proizvoda/usluga.
  • Među rijetkima koji su doživjeli pozitivan utjecaj pandemije na prodaju proizvoda/usluga, nalazi se najviše startupova iz sektora online igara i e-trgovine, te kompanija iz sektora informacijskih tehnologija.
  • Preko 50 % kompanija ukazuje na značajne posljedice pandemije u kontekstu strateških ciljeva, lanaca opskrbe te financija i likvidnosti.
  • 73 % kompanija u Hrvatskoj pokrenulo je prilagodbu proizvoda kao odgovor na „novu normalu” nastalu uslijed pandemije COVID-19, a najveći potencijal vide u razvoju novih proizvoda i upravljanju odnosima s kupcima.
  • Iako u fazi ranog razvoja, hrvatska startup scena spremna je za suradnju s kompanijama pri transformaciji njihovih procesa, proizvoda i usluga, dok samo 20 % kompanija vidi startupe kao svoje partnere u ovim procesima.
  • Ograničena globalna povezanost, nedostatak podrške financiranju startupova u ranoj fazi razvoja, kao i nedostatak podrške digitalnoj transformaciji glavni su izazovi koji stoje pred hrvatskim stratupovima i kompanijama u periodu prevladavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Zagreb, 8. prosinca 2020. (IMC) – U listopadu 2020. godine kompanija PwC Hrvatska provela je istraživanje među startupovima i kompanijama u Hrvatskoj s ciljem sagledavanja posljedica pandemije COVID-19 na njihovo poslovanje, kao i njihove prilagodbe na novonastale tržišne uvjete. Izvješće „Digital Footprint” daje sveobuhvatnu analizu trenutačnog stanja hrvatskog startup ekosustava i poslovanja kompanija, kao i pregled njihovih očekivanja u nadolazećem razdoblju.

Iako se pokazuje da je pandemija nesumnjivo potakla prilagodbu gospodarstva i ubrzanu težnju ka implementaciji digitalnih rješenja i transformaciji postojećih poslovnih modela, to ne dolazi bez određenih specifičnih izazova. Za utvrđene prepreke, u okviru izvješća „Digital Fooprint”, PwC Hrvatska daje preporuke za njihovo prevladavanje, kreiranjem poticaja za stvaranje novih i prilagođenih potpornih mehanizama. K tome, izvješće daje osnovu za buduću analizu trendova digitalne ekonomije u Hrvatskoj i omogućava kontinuirano praćenje napretka i promjena u tom području.

Startup ekosustav u fazi je ranog razvoja

Analiza hrvatskog startup ekosustava pokazuje da je on još uvijek u fazi ranog razvoja, imajući u vidu da gotovo 90 % startupa posluje pet ili manje godina i ima do deset zaposlenih, dok je 62 % startupa primilo investiciju za razvoj svog poslovanja, a 50 % njih generira prihode. Kod više od polovine startupa pandemija je negativno utjecala na prodaju proizvoda/usluga, trećina nije osjetila utjecaj, a najmanji udio, njih 13 % zabilježilo je pozitivan utjecaj. Hrvatska startup scena ima i nekoliko primjera izuzetno uspješnih startupa. U 2020. godini Hrvatska je u uvjetima COVID-19 pandemije, dobila svog prvog jednoroga (eng. unicorn), Infobip, s procijenjenom vrijednošću od preko milijardu američkih dolara. Ipak, prosječno ulaganje u startupove koji su dobili eksterno financiranje iznosilo je oko 400 tisuća eura, što je niže od prosječne razine investicija u startup ekosustavima koji se nalaze u ranoj fazi razvoja. izvješće pokazuje da startupovi investicije dobivaju uglavnom od VC fondova i domaćih ili međunarodnih organizacija u obliku bespovratnih sredstava.

Pandemija utječe na prilagođavanje lanaca opskrbe i strateških ciljeva

Kod kompanija je također očit sličan utjecaj pandemije na poslovanje. 77 % kompanija prijavljuje negativne učinke pandemije na prodaju, 13 % nije osjetilo utjecaj, a samo 11 % je osjetilo pozitivne učinke. Kao rezultat, velika većina kompanija (73 %) prilagođava svoje proizvode/usluge tzv. „novoj normali” nastaloj uslijed pandemije, dok isti taj postotak kompanija smatra da će u tom procesu biti neophodna implementacija digitalnih rješenja. Digitalna transformacija kompanija ipak će umnogome ovisiti od likvidnosti i financijskim sredstvima koje će moći usmjeriti u tu svrhu, a čak polovina kompanija prijavila je značajan ili vrlo značajan utjecaj pandemije u tom segmentu svog poslovanja. Također, primjetno je da je tržište hrvatskih kompanija izrazito eurocentrično jer 86 % kompanija svoje proizvode/usluge plasira na tržište Hrvatske i EU. Došlo je do značajnog pada vrijednosti pojedinih industrija, posebice turizma, dok su tehnološke kompanije osjetile najviše pozitivnih efekata u novonastalim okolnostima uzrokovanim pandemijom.

Optimizam postoji na obje strane

Istraživanje ukazuje na optimizam ispitanih startupa i kompanija jer velika većina vjeruje u pozitivni razvoj situacije u narednom periodu. Čak 95 % startupova smatra kako neće biti prisiljeni zatvoriti svoje poslovanje uslijed postojeće pandemije. Što se tiče kompanija, unatoč većinski negativnom utjecaju pandemije na prodaju proizvoda/usluga te financije i likvidnost, većina, njih čak 74 %, nije otpustila nijednog zaposlenika.

Veliki dio optimizma pri očekivanjima za nadolazeće razdoblje vjerojatno se, između ostalog, temelji i na 22 milijarde eura koje su Hrvatskoj na raspolaganju iz proračuna EU u sklopu fonda za oporavak od krize (instrument EU sljedeće generacije) i višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine. Očekuje se da će operativni planovi za korištenje ovih sredstava podržati inovacije i digitalnu transformaciju hrvatskog gospodarstva.

„Rad od kuće i druge mjere socijalnog distanciranja dovele su do promjene poslovnih modela, prelaska na e-poslovanje te ubrzale procese digitalne transformacije. Rezultati istraživanja pokazuju da hrvatski startup ekosustav ima velik potencijal, kao i da je određeni broj kompanija otpočeo transformaciju ili će to uraditi u naredna tri mjeseca. Zanimljivo je da 87 % startupa smatra da mogu doprinijeti transformaciji procesa/proizvoda/usluga u kompanijama, dok samo 20 % kompanija vidi startupove kao strateške partnere. Globalno iskustvo PwC-a pokazuje da suradnja između kompanija i startupova ubrzava transformaciju, učinkovitost i inovacije pojedinačnih kompanija, ali doprinosi i kreiranju dodane vrijednosti u digitalnom ekosustavu. Upravo je to prostor u kojem Hrvatska može napraviti iskorak i iskoristiti trenutačne uvjete za kreiranje konkurentske prednosti”, objašnjava John Gašparac, predsjednik uprave i voditelj usluga revizije i računovodstvenog savjetovanja u PwC-u Hrvatska.

Na osnovu rezultata istraživanja i prepoznatih trendova kreirane su preporuke koje bi trebale doprinijeti daljnjem razvoju startup ekosustava i digitalne ekonomije u Hrvatskoj te boljem pozicioniranju  hrvatskih startupa i kompanija u globalnom kontekstu. Preporuke uključuju pokretanje inicijativa koje bi EU fondove i druge izvore financiranja usmjerile prema stvaranju potpornih mehanizama za ulaganja u startupove, zatim uspostavljanje inicijativa pomoću kojih bi se proširilo znanje startupova o inozemnim tržištima i uspostavila mreža globalnih kontakata, kao i kreiranje potpornih mehanizama za projekte digitalne transformacije te za suradnju između startupova i kompanija na takvim projektima.

Cjelokupno izvješće Digital Footprint PwC Hrvatska preuzmite na https://www.pwc.hr/digitalfootprint.