Poduzetnici Sisačko-moslavačke županije, njih 2.308, u 2019. godini imali su 18.473 zaposlenih, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje broja zaposlenih za 961 ili 5,5%.

Sisačko-moslavačka županija, u odnosu na druge županije, na 14. je mjestu prema broju poduzetnika i zaposlenih kod poduzetnika te prema ukupnim prihodima, a na 15. mjestu prema ostvarenoj neto dobiti. Prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih kao i pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih Sisačko-moslavačka županija, u odnosu na druge županije, na 12. je mjestu, a po ekonomičnosti poslovanja na 13. mjestu.

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Sisačko-moslavačke županije u 2019. g. (iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)

Poduzetnici županije ostvarili su u 2019. godini ukupne prihode nešto veće od 10,9 milijardi kuna (rast od 7,7%), ukupne rashode od 10,5 milijardi kuna (rast od 1,2%), dobit razdoblja u iznosu od 514,6 milijuna kuna (rast od 60,6%), gubitak razdoblja od 165,7 milijuna kuna (rast od 73,0%) te neto dobit od 348,9 milijuna kuna. Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu manje su u odnosu na 2018. godinu za 19,3%. Uvoz je manji za 23,3%, a izvoz za 7,5% te trgovinski suficit iznosi 1,9 milijardi milijuna kuna, što je 7,5% više u odnosu na 2018. godinu. Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 4.660 kuna što je 4,5% više u odnosu na 2018. godinu te 19,9% manje od prosjeka na razini zaposlenih kod poduzetnika u RH (5.815 kuna).

TOP 5 gradova/općina Sisačko-moslavačke žup. po kriteriju ukupnih prihoda poduzetnika u 2019.                         (iznosi u tisućama kuna)

Na rang listi gradova i općina Sisačko-moslavačke županije Kutina je prva po ukupnim prihodima poduzetnika (3,7 milijardi kuna) i neto dobiti (185,7 milijuna kuna), dok je grad Sisak, županijsko središte, prvi po broju poduzetnika (866) i zaposlenih kod poduzetnika (6.073).