Zagreb, 6. lipnja 2023. (GIA) – KONČAR – Generatori i motori ugovorili su dva nova velika projekta u Njemačkoj i Austriji s prvom fazom realizacije vrijednom više od 10 milijuna eura, čime je KONČAR kao najveći hrvatski izvoznik i regionalni predvodnik u elektroenergetici ponovno dokazao visoku konkurentnost na zahtjevnom europskom tržištu. Ovog puta, naručitelj usluga je austrijska elektroprivreda VERBUND, koja je nastavno na objavljeni poziv u listopadu 2022., odabrala KONČAR za sveobuhvatnu revitalizaciju dviju elektrana na njemačko-austrijskoj granici. U sklopu projekta Egglfing- Obernberg, KONČAR – Generatori i motori proizvest će ukupno šest potpuno novih generatora za elektranu na njemačkoj strani granice, dok će u sklopu projekta Braunau-Simbach revitalizirati četiri generatora te proizvesti nove statore i rotorske polove za austrijsku stranu u nadolazećim godinama.

Nakon višemjesečnog rada na izradi ponuda, odrađenih obilazaka obiju elektrana te uspješno odrađenih pregovora s kupcem, u svibnju 2023. godine društvo KONČAR – Generatori i motori uspješno je ugovorilo etape za oba projekta, u ukupnoj vrijednosti većoj od 10 milijuna eura.  Proizvodnja i isporuka opreme za oba projekta teći će paralelno i kontinuirano u nadolazećim godinama. Isporuka pozicija prvih generatora na teren planirana je za prvi kvartal 2024. godine, a planirana proizvodnja ostalih generatora za naredno razdoblje sve do 2030. vrijedna je nekoliko desetaka milijuna eura.

Hidroelektrana Egglfing-Obernberg smještena je na njemačkoj strani austrijsko-njemačke granice na rijeci Inn. Ukupan planirani opseg isporuke obuhvaća proizvodnju šest kompletno novih generatora, demontažu starih generatora, montažu novih u postojeću elektranu i njihovo puštanje u pogon. Projekt uključuje povećanje snage generatora sa 16 MVA na 20 MVA pri čemu je svaki mase od preko 200 tona. Hidroelektrana Braunau-Simbach nalazi se na austrijskoj strani austrijsko-njemačke granice, također na rijeci Inn. Ukupan planirani opseg ove isporuke je revitalizacija četiri  generatora, što uključuje nove statore, nove rotorske polove, demontažu starih generatora, montažu novih i njihovo puštanje u pogon. Projekt također uključuje povećanje snage generatora sa 32 MVA na 35 MVA pri čemu je svaki generator mase od preko 300 tona.

KONČAR s istim Kupcem već ima u realizaciji ugovor za isporuku triju novih generatora za ugradnju u postojeću hidroelektranu Ering-Frauenstein, koji je u završnoj etapi te počinju radovi na terenu na posljednjem generatoru. Austrijska elektroprivreda VERBUND najavila je pokretanje investicijskih projekata u skorije vrijeme, što ujedno predstavlja nove prilike za KONČAR.

„Potpisivanjem ugovora za ove kapitalne strateške projekte austrijske elektroprivrede VERBUND, nastavljen je snažan izvozni zamah KONČARA na europsko tržište. Pritom je važno naglasiti kako je ujedno riječ i o jednom od najzahtjevnijih te najkompetitivnijih tržišta na kojima KONČAR konkurira, što ponovno dokazuje pouzdanost, visoku i ozbiljnu reputaciju zasnovanu na kvaliteti te naposljetku relevantnost Grupe KONČAR kao etabliranog proizvođača visokotehnoloških proizvoda i rješenja na europskoj razini. Također, s navedenim projektima te projektima u najavi, KONČAR – Generatori i motori mogu planirati kontinuiranu proizvodnju za naredno razdoblje sve do 2030. godine, što predstavlja važan preduvjet za nastavak uspješnih poslovnih trendova na razini Grupe KONČAR“, ističe predsjednik Uprave KONČARA, mr. sc. Gordan Kolak.

Izvor: Millenium promocija/Končar

Objavljeno 6. lipnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM