Zagreb, 16. prosinca 2020. (Fina) – U djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, u razdoblju od 2015. do 2019. godine, broj poduzetnika povećao se s 14 na 22 (57,1%), a broj zaposlenih s 2.233 na 2.338 (4,7%). Ukupni prihodi manji su za 3,7%, kao i ukupni rashodi. U promatranom razdoblju, poduzetnici u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda smanjili su izvoz za 2,9%, a uvoz za 18,4%.

Trgovinski saldo u 2019. godini iznosio je 152,2 milijuna kuna i veći je za 77,5% od trgovinskog salda u 2015. godini, koji je iznosio 85,7 milijuna kuna.

Osnovni financijski rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, 2015.-2019. godina                     (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Dobit razdoblja u 2019. u odnosu na 2015. godinu manja je za 23,0%, a gubitak razdoblja 20,1% te je u 2019. godini ostvaren neto gubitak u iznosu od 6,5 milijuna kuna, s tim da je u promatranom razdoblju neto dobit ostvarena jedino 2018. godine i to u iznosu od 56,9 milijuna kuna (tablica 1). Razlog tomu je što je ZVEČEVO d.d. u 2018. godini poslovalo s dobiti, a u preostale četiri godine društvo je iskazalo gubitak.

TOP pet poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda (NKD 10.82) prema ukupnim prihodima u 2019. godini ostvarilo je nešto manje od 1,29 milijardi kuna. Njihov udio u ukupnim prihodima u promatranoj djelatnosti je 99,8%, a udio prva tri rangirana društva, KRAŠ d.d., KANDIT d.o.o. i ZVEČEVO d.d., je 96,9%.

TOP 5 poduzetnika u djelatnosti proizvodnja kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, prema ukupnim prihodima u 2019. godini    (iznosi u tisućama kuna)

KRAŠ d.d. iz Zagreba lider je među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda. Društvo je ostvarilo najveće ukupne prihode (890,7 milijuna kuna), prihod od izvoza (348,9 milijuna kuna), dobit razdoblja (7,5 milijuna kuna) i imalo je najviše zaposlenih, njih 1.527, kojima je u 2019. godini obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 7.203 kune. Najveći gubitak razdoblja iskazalo je ZVEČEVO d.o.o. iz Požege (15,0 milijuna kuna).

Prosječna mjesečna neto obračunana plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, u 2019. godini iznosila je 6.097 kuna što je 12,6% više u odnosu na 2015. godinu (5.415 kuna).