Zagreb, 9. srpnja 2020. (HBOR) – Rok otplate po programu Obrtna sredstva Mjera COVID-19 produžen je s 3 godine na 5 godina. Ovi krediti odobravaju se putem 14 poslovnih banaka po modelu podjele rizika uz kamatnu stopu već od 0% na HBOR-ov udio u kreditu.

Zbog i dalje otežanih uvjeta poslovanja hrvatskih gospodarstvenika, a kako bi se olakšalo poslovanje i otplata kreditnih obveza, HBOR je produžio rok otplate po programu Obrtna sredstva Mjera COVID-19 na 5 godina, uključujući i mogućnost korištenja počeka do 1 godine.

Kamatna stopa već od 0% na HBOR-ov udio u kreditu

Osim dužeg roka otplate, prednost ovog programa je i kamatna stopa već od 0% na HBOR-ov udio u kreditu za prve 3 godine otplate (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Na HBOR-ov udio u kreditu ne naplaćuje se naknada za obradu zahtjeva, kao ni naknada za rezervaciju sredstava. Korisnici kredita mogu biti poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji trebaju dokazati negativne posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19 (pribaviti COVID score). Zahtjev za ova sredstva može se predati jednoj od 14 banaka s kojima HBOR ima dogovorenu suradnju po ovom programu. Najniži iznos kredita koji se može zatražiti iz HBOR-ovih izvora je 1 milijun kuna, a drugi dio kredita odobrava se iz izvora poslovne banke. Za kredite veće od 37 milijuna kuna moguće je izravno odobrenje kredita.

Putem 8 banaka omogućeno kreditiranje uz 0,75 p. b. niže kamatne stope

Povoljna sredstva za likvidnost iz izvora HBOR-a poduzetnici mogu zatražiti i putem 8 banaka s kojima je HBOR u svibnju zaključio sporazume o okvirnim kreditima. Na ovaj je način poduzetnicima stavljeno na raspolaganje 1,2 milijarde kuna za nove kredite za likvidnost koji se odobravaju uz kamatne stope snižene za 0,75 p. b. u odnosu na redovne zahvaljujući izvorima HBOR-a. Najniži iznos kredita koji se može zatražiti nije ograničen, a najviši je 35 milijuna kuna.

Odobreno već 300 milijuna kuna poduzetnicima iz turističkih djelatnosti

Mali i srednji poduzetnici iz turističkih djelatnosti mogli su do 5. 6. 2020. podnijeti izravno HBOR-u zahtjev za kredit za obrtna sredstva po kamatnoj stopi već od 0%. Do tog datuma zaprimljeno je više od 550 zahtjeva, od kojih je polovica već obrađena, a krediti u ukupnom iznosu od gotovo 300 milijuna kuna već su odobreni.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj uz kamatnu stopu 0,5%

Kredite po programu Obrtna sredstva za ruralni razvoj u iznosu od 190 tisuća do 1,52 milijuna kuna HBOR odobrava izravno, bez naknada, uz kamatnu stopu 0,5% i uz zadužnice kao jedini instrument osiguranja.

HBOR preuzima 50% rizika za kredite za likvidnost odobrene izvoznicima i posrednim izvoznicima

Osim povoljnih kreditnih sredstava, HBOR je uveo i program Osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. HBOR osigurava 50% iznosa glavnice i kamata odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj i na taj način omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika.

Produžen moratorij za sve klijente

HBOR je svim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio korištenje moratorija u trajanju do ukupno 7 mjeseci (do 30. 9. 2020.), odnosno do 10 mjeseci onima koji imaju pozitivan COVID score (do 31. 12. 2020.). Klijentima koji se bave turističkom djelatnosti omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci (do 30. 6. 2021.).