Zagreb, 7. travnja 2020. – Ministarstvo državne imovine donijelo je dvije mjere za zakupnike koji imaju problema u poslovanju uslijed potresa, kao i za zakupnike koji imaju problema uslijed epidemije koronavirusa COVID-19.

Ministarstvo državne imovine donijelo je dvije mjere za zakupnike koji imaju problema u poslovanju uslijed potresa, kao i za zakupnike koji imaju problema uslijed epidemije koronavirusa COVID-19.

  • Problemi u poslovanju uslijed potresa

Zakupnici poslovnih prostora, a kojima je uslijed potresa došlo do oštećenja nekretnine te je ista neuporabljiva imaju dvije mogućnosti.

Ukoliko je uslijed potresa došlo do oštećenja poslovnog prostora kojeg koriste te isti više ne žele koristiti, potrebno je u roku od 15 dana kontaktirati Ministarstvo  na adresu elektroničke pošte otpis.racuna.prostori@midim.hr ili poštom na adresu Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, kako bi se dogovorio termin primopredaje poslovnog prostora i otpis potraživanja po računu za travanj 2020. godine.

Ukoliko se zbog potresa poslovni prostor ne može trenutno koristiti, ali se nakon sanacije štete zakupnici žele i dalje nastaviti koristiti istim, radi mogućeg otpisa potraživanja po računu za travanj 2020. godine, potrebno je ispuniti obrazac i dostaviti ga u roku od 15 dana na adresu elektroničke pošte otpis.racuna.stanovi@midim.hr ili poštom na adresu Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb.

Uz predmetni obrazac, Ministarstvu su zakupnici dužni dostaviti najviše do 4 fotografije poslovnog prostora, od kojih jedna obavezno mora biti fotografija naljepnice o oštećenju nekretnine ili drugi dokaz ovlaštenog statičara da poslovni prostor nije za korištenje odnosno da je neuporabljiv do daljnjega.
Ministarstvo će nakon zaprimanja popunjenog obrasca i fotografija izvršiti izvanredni očevid predmetnog poslovnog prostora te sastaviti zapisnik o stanju nekretnine, kao i utvrditi ostale činjenice vezano za poslovanje.

Ukoliko se očevidom utvrdi da poslovni prostor trenutno nije za korištenje i ukoliko se utvrdi da su zakupnici sačuvali radna mjesta, izvršit će se otpis potraživanja po ispostavljenom računu za travanj 2020. godine.

Ukoliko dostave popunjeni obrazac u roku od 15 dana, do očevida predmetnog poslovnog prostora nisu dužni platiti ispostavljeni račun za travanj 2020. godine.

  • Problemi u poslovanju uslijed epidemije korona virusa COVID-19

Kao mjeru pomoći gospodarstvu u borbi s posljedicama utjecaja epidemije koronavirusa COVID-19, Ministarstvo je 18. ožujka 2020. godine donijelo Odluku o odgodi plaćanja zakupnine i naknade za korištenje za poslovne prostore kojom je plaćanje zakupnine odgođeno za prva tri mjeseca u odnosu na rok plaćanja počevši od 01. ožujka 2020. godine. Odluku možete pročitati na poveznici https://imovina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Odluke/TD//Odluka%20o%20odgodi%20pla%C4%87anja%20zakupnine%20-%20razni%20objekti%20za%20smje%C5%A1taj%20turista.pdf
Za vrijeme trajanja ove Odluke neće se obračunavati zakonske zatezne kamate, neće se primjenjivati mjere prisilne naplate niti će se raskidati Ugovori o zakupu.

Ako sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u poslovnom prostoru zakupnici ne obavljaju djelatnost i više ne žele koristiti poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebno je u roku od 15 dana kontaktirati Ministarstvo na adresu elektroničke pošte otpis.racuna.prostori@midim.hr ili poštom na adresu Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, kako bi se dogovorio termin primopredaje poslovnog prostora i otpis potraživanja po računu za travanj 2020. godine.

Ako sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u poslovnom prostoru zakupnici ne obavljaju djelatnost, ali se poslovnim prostorom žele nastaviti koristiti nakon što navedena Odluka prestane važiti ili ako odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nije obustavljen rad za njihovu djelatnost, ali imaju pad prihoda poslovanja, potrebno je ispuniti obrazac  i dostaviti ga u roku od 15 dana na adresu elektroničke pošte otpis.racuna.prostori@midim.hr ili poštom na adresu Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb radi mogućeg otpisa potraživanja po računu za travanj 2020. godine.

Otpis potraživanja po računu za travanj 2020. godine izvršit će se poslodavcima koji ne obavljaju djelatnost od 20. ožujka 2020. godine sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 32/20) i koji nemaju pad broja zaposlenih u ožujku 2020. godine (u odnosu na veljaču 2020. godine):

  • veći od 40% za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • veći od 20% za mala poduzeća,
  • veći od 15% za srednja poduzeća i
  • veći od 10% za velika poduzeća.

Otpis potraživanja po računu za travanj 2020. godine izvršit će se poslodavcima koji obavljaju djelatnost, ali imaju pad prihoda veći od 50% u odnosu na prihod u ožujku 2019. godine pod uvjetom da nemaju pad broja zaposlenih u ožujku 2020. godine (u odnosu na veljaču 2020. godine):

  • veći od 40% za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • veći od 20% za mala poduzeća,
  • veći od 15% za srednja poduzeća i
  • veći od 10% za velika poduzeća,

na način da će se poslodavcima s prihodimado 7,5 milijuna kuna godišnje otpisati cijeli iznos potraživanja po računu za travanj 2020. godine, a poslodavcima s prihodima većim od 7,5 milijuna kuna godišnje otpisat će se dio potraživanja po računu za travanj 2020. godine proporcionalno padu prihoda.
Poslodavci koji ne ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja, mogu koristiti mjeru odgode plaćanja zakupnine koja je ranije donesena.