Zagreb, 19. veljače 2020. (poslovniFM/ARZ) – Studija izvodljivosti za projekt “Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac”, predstavljena je danas na završnoj konferenciji u Zagrebu.

Multikriterijskom analizom odabrana je optimalna varijanta koja uključuje niz zahvata na postojećoj dionici autoceste Zagreb – Karlovac:

  • modernizacija autoceste: zaštita od buke, novi sustav odvodnje, prometna signalizacija i oprema (nove zaštitne ograde, ITS)
  • dogradnja poprečnog profila: proširenje zaustavnog traka na širinu voznog traka (novi poprečni presjek kolnika po jednom smjeru: 2 vozna traka + prošireni zaustavni trak); obnova 60% kolničke konstrukcije (svi slojevi)
  • rekonstrukcija čvora „Jastrebarsko“; izgradnja novih čvorova Selce (Karlovac) i Stupnik sa spojnim cestama
  • ugradnja sustava za vaganje teških teretnih vozila
  • sigurna parkirališta za kamione.

Procjenjeni troškovi izgradnje odabrane varijante iznose 776 milijuna kuna (bez PDV-a), a ukupni troškovi oko 849 milijuna kuna (bez PDV-a), navodi se u zaključcima studije koje je iznijela Klara Bačić Čapalija iz Rijekaprojekta, voditeljica izrade studije. Za pripremnu fazu koja sadrži niz aktivnosti predviđeno je trajanje od 2020. do 2024. a za izgradnju od 2024. do 2027. godine, istaknula je.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Autocesta Rijeka-Zagreb, društvo za građenje i gospodarenje autocestom, d.d. sklopili su 1. kolovoza 2018. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac. Nositelj projekta je Autocesta Rijeka – Zagreb, društvo za građenje i gospodarenje autocestom d.d., s partnerima: Zagrebačkom županijom Gradom Karlovcem, Gradom Jastrebarsko općinama Klinča Sela i Stupnik.

Projekt je sufinancirala Europska unija s 85 posto vrijednosti projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, dok 15 posto vrijednosti projekta sufinancira Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. sa partnerima.

Najznačajnija prometna infrastruktura na relaciji Zagreb – Karlovac je autocesta A1: dionica Zagreb – Karlovac i magistralna željeznička pruga Zagreb – Karlovac – Rijeka. Autocesta i pruga od Zagreba do Rijeke dio su međunarodne TEN-T osnovne mreže: Mediteranski koridor (pravac luka Rijeka-Zagreb-Budimpešta).

Studija je izrađena na temelju ciljeva definiranih u strateškim dokumentima na europskoj i nacionalnoj razini za ovo i sljedeće programsko razdoblje. Predloženi projekt u skladu je s prijedlog „Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027“. poglavlje „Kohezija i vrijednosti“, a obuhvaća isključivo cestovnu infrastrukturu, budući je željeznička infrastruktura prethodno analizirana kroz druge studije i projekte.  

Lokacija projekta obuhvaća tri županije: Karlovačka županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb, te jedinice lokalne samouprave: Grad Zagreb, Općina Stupnik, Grad Jastrebarsko, Općina Demerje, Općina Klinča Sela i Grad Karlovac.

Projekt ima utjecaja na:

  • Međunarodnu razinu – Projekt je dio Transeuropske prometne mreže (TEN-T) – osnovna mreža („Core“): Mediteranski koridor kroz Hrvatsku tj. pravac Rijeka-Zagreb-Budimpešta, zajedno sa lukom Rijeka (“core port”).
  • Nacionalnu razinu – Projekt je definiran Strateškim nacionalnim dokumentima Republike Hrvatske i dio je mreže autocesta Republike  Hrvatske.
  • Regionalnu i lokalnu razinu – Projekt je u skladu sa svim Strateškim i planskim dokumentima na regionalnoj i lokalnoj razini, a područje projekta bilježi rast gospodarstva i uz autocestu je planirano niz poslovnih zona.

Konačni zaključak studije je da je predmetna investicija, prema tehničkim karakteristikama odabrane varijante društveno isplativa i optimalna, a doprinosi ostvarenju svih zadanih ciljeva. Projekt je prihvatljiv za EU sufinanciranje, uz maksimalan iznos sufinanciranja od  76,43% prihvatljivih troškova odnosno 648.778.655 kn.

Cjelovito priopćenje: https://www.arz.hr/hr/informacije/obavijesti/zavrsna-konferencija-projektnih-rezultata