ZAGREB, 23. prosinca 2021. (GIA) – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdalo je odobrenje društvu Erste Asset Management d.o.o. za osnivanje i upravljanje dva nova fonda. To su: Erste Green Multi Asset napajajući otvoreni investicijski fondom s javnom ponudom kojem je glavni fond ERSTE GREEN INVEST MIX i Erste Future Equity napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a kojem je glavni fond ERSTE FUTURE INVEST.

Prospektom fondova propisano je da im je osnovni investicijski cilj omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa glavnog fonda. Glavne prinose fondovi ostvaruju ulaganjima čiji izdavatelji, prema procjeni upravitelja, značajno doprinose zaštiti okoliša, čime se ista klasificiraju kao održiva, a njima upravlja društvo Erste Asset Management GmbH, iz Austrije.  

Dva nova fonda bit će četvrti i peti „održivi“ UCITS fondovi koji su posvećeni ulaganjima u skladu s ekološkim, društvenim i upravljačkim faktorima. Preostala tri napajajuća fonda ulažu u glavne fondove osnovane u Austriji, a njihova ukupna neto imovina je na dan 20. prosinca, iznosila 296,9 milijuna kuna.

U tri dosadašnja održiva fonda ulagala su, prema podacima s kraja rujna ove godine, 2.733 ulagatelja, od čega se 99,19 posto odnosilo na fizičke osobe. Prinosi koje su ostvarili od početka ove godine kretali su se između 0,29 i 17,46 posto.

Veći dio imovine, minimalno 85 posto, fondovi će nastojati uložiti u glavne fondove, dok će najviše 15 posto imovine biti uloženo u likvidne plasmane, radi zadržavanja tekuće likvidnosti.

Glavni fondovi, a time i ovi novi fondovi, namjeravaju svojim ulaganjima promovirati ekološke ili društvene karakteristike ili pak njihovu kombinaciju.  

Više detalja o tim i drugim rješenjima s današnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe možete pronaći ovdje.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 23. prosinca 2021. Sva prava pridržana PoslovniFM.