Zagreb, 1. travnja 2021. (Fina) – Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u odjeljku djelatnosti kockanja i klađenja u 2019. godini poslovalo je 70 poduzetnika. Navedena skupina poduzetnika u 2019. godini ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 4,1 milijardu kuna, ukupne rashode od 3,2 milijarde kuna, dobit razdoblja od 799,1 milijun kuna, gubitak razdoblja od 71,7 milijuna kuna, što je rezultiralo ostvarenom neto dobiti od 727,4 milijuna kuna.

U promatranih 10 godina samo su 2010. godine poduzetnici u djelatnosti kockanja i klađenja poslovali s gubitkom (neto), u iznosu od 21,6 milijuna kuna, a od 2011. do 2019. godine poslovali su pozitivno te ostvarili dobit (neto). Najveća neto dobit ostvarena je u 2019. godini i iznosila je 727,4 milijuna kuna što je deset puta više u odnosu na najmanje ostvarenu neto dobit, 2011. godine (72,9 milijuna kuna).

Tablica 1. Broj poduzetnika, broj zaposlenih te osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u odjeljku djelatnosti R92 u 2019. godini                              (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Najveće ukupne prihode u 2019. godini ostvarili su SUPER SPORT d.o.o. (847,4 mil. kn) i Hrvatska Lutrija d.o.o. (636,8 mil. kn). Najveću dobit razdoblja ostvarili su SUPER SPORT d.o.o. (432,32 mil. kn) i Hattrick-PSK d.o.o. (156,52 mil. kn).

Tablica 2.  TOP 10 poduzetnika u djelatnosti kockanja i klađenja prema ukupnim prihodima u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna)

U razdoblju od 2010. do 2019. godine najmanje poduzetnika u djelatnosti kockanja i klađenja bilo je u 2017. godini (64), a najviše u 2010. godini (92). Najviše zaposlenih u ovoj djelatnosti bilo je u 2019. godine (6.749), dok je najmanji broj zaposlenih bio 2015. godine (5.254).

Prosječna mjesečna neto plaća u odjeljku djelatnosti kockanja i klađenja u 2019. godini iznosila je 5.872 kune i bila je za 48,2% viša u odnosu na 2010. godinu (3.963 kune).

Pozitivnom rezultatu u 2019. godini najviše je doprinijelo društvo SUPER SPORT d.o.o. iz Zagreba, koje je ostvario neto dobit razdoblja u iznosu od 432,3 milijuna kuna. U promatranom razdoblju (2010.-2019.) negativan financijski rezultat iskazan je samo u 2010. godini kada je najveći gubitak ostvarila FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o.[1] iz Zagreba (34,0 milijuna kuna).

U razdoblju od 2010. do 2019. godine najmanje poduzetnika u djelatnosti kockanja i klađenja bilo je u 2017. godini (64), a najviše u 2010. godini (92). Najviše zaposlenih u ovoj djelatnosti bilo je u 2019. godine (6.749), dok je najmanji broj zaposlenih bio 2015. godine (5.254). U 2019. godini ostvareno je 4,1 milijardu kuna ukupnih prihoda, što je najveći ostvareni ukupni prihod u proteklih deset godina (123,6% više u odnosu na 2012., kada su ostvareni najmanji ukupni prihodi u iznosu od 1,8 milijardi kuna).

Prosječna mjesečna neto plaća u odjeljku djelatnosti kockanja i klađenja u 2019. godini iznosila je 5.872 kune i bila je 48,2% viša u odnosu na 2010. godinu (3.963 kune).

Najviše poduzetnika čija je pretežita djelatnost kockanje i klađenje, u 2019. godini imalo je sjedište u županiji Grad Zagreb (36), a po njihovoj brojnosti slijedi Primorsko-goranska (9) i Splitsko-dalmatinska županija (8), dok je najmanje poduzetnika u odjeljku promatrane djelatnosti bilo u Međimurskoj, Osječko-baranjskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Zadarskoj i Zagrebačkoj županiji (1).

Tablica 3. Broj poduzetnika, broj zaposlenih te osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u odjeljku djelatnosti R92 u 2019. g., po županijama – rang po UP  (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kn)


[1] Društvo je 3. ožujka 2011. promijenilo naziv iz FORTUNA SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. u FAVORIT SPORTSKA KLADIONICA d.o.o. Izvor: Sudski registar, www.sudreg.pravosudje.hr, preuzeto 15. ožujka 2021. godine.