Zagreb, 23. veljače 2021. (ENT) – Izjava poslovodstva o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za cijelu 2020. godinu.

Osnovne značajke:

 • Prihodi od prodaje: 2.023,0 milijuna kuna
 • Bruto marža: 8,62%
 • Operativna dobit: 104,4 milijuna kuna
 • Dobit prije oporezivanja: 106,6 milijuna kuna
 • Neto dobit: 94,5 milijuna kuna
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 308,1 milijun kuna.

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

“Unatoč velikim izazovima u 2020. godini, Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je odlične poslovne rezultate. Godina je globalno obilježena dugotrajnom borbom protiv pandemije koronavirusa, a mjere fizičkog distanciranja te ograničavanja kretanja ljudi i opreme nastavljaju se i dalje. Uz to, nakon najrazornijeg potresa u posljednjih 140 godina koji je u ožujku pogodio Zagreb i okolicu, krajem prosinca Sisačko-moslavačku županiju pogodila je serija snažnih potresa. Reagirali smo brzo, prilagođavali se i bili inovativni, uvijek nastojeći pomoći našim zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo da se lakše nose s posljedicama, prvo pandemije, a potom i potresa. Naš glavni prioritet bili su i ostali zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, kupaca i partnera. Ponosni smo na predanost i angažman naših zaposlenika koji su unatoč otežanim uvjetima poslovanja nastavili pružati usluge/podršku našim kupcima. Proizvodi, rješenja i usluge Ericsson Nikola Tesla Grupe te znanje, proaktivnost, inovativnost i hrabrost naših zaposlenika u najkritičnijim trenucima kroz suradnju s našim kupcima osigurali su funkcioniranje telekom mreže i internetskih konekcija kao i nesmetano funkcioniranje među ostalim i strateški važnog Centralnog nacionalnog informacijskog sustava zdravstva.

U složenim okolnostima, uz primjenu najviših standarda etičnosti, usklađenosti i transparentnosti, kvalitetno i na vrijeme realizirali smo brojne projekte u Hrvatskoj i na izvoznim tržištima te potpisali nekoliko strateških višegodišnjih ugovora. Time smo ojačali našu tržišnu poziciju i stvorili čvrst temelj za budućnost.

Prihodi od prodaje porasli su 13,7% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 2.023,0 milijuna kuna. U ukupnim prihodima izvoz čini 54,2% pa se Ericsson Nikola Tesla Grupa s preko milijardu kuna izvoza u 2020. godini pozicionirala među najveće hrvatske izvoznike te na prvo mjesto izvoznika znanja.

Preuzimanje i potpisivanje novog ugovora za usluge upravljanja u izgradnji i održavanju HT-ove telekomunikacijske infrastrukture imalo je značajan utjecaj na kompanijske rezultate u 2020. godini. Glavni fokus bio je na osiguranju prihoda od prodaje, optimizaciji troškova te kontroli operativnog novčanog tijeka. Takav fokus imali smo i na ostalim projektima modernizacije mreža te projektima u segmentu Industrija i društvo. Na domaćem tržištu u operatorskom segmentu nastavili smo pružati podršku našim dugogodišnjim strateškim partnerima HT i A1 Hrvatska na modernizaciji i proširenju radijske pristupne mreže, dok smo u segmentu ICT za Industriju i društvo intenzivno radili na inovativnim rješenjima u području e-zdravstva, e-poslovanja te javne sigurnosti što je dodatno osnažilo naše rezultate na domaćem tržištu.

Dva najveća operatora na domaćem tržištu (HT i A1 Hrvatska) započela su uvođenje pete generacije  (5G) mobilne telefonije temeljeno na tehnologiji dinamičkog dijeljenja spektra koju je isporučio Ericsson Nikola Tesla (ESS – Ericsson Spectrum Sharing). S velikim zanimanjem i nestrpljenjem očekujemo da se, dodjelom 5G radio-frekvencijskog spektra, stvore uvjeti za punu implementaciju 5G u kojoj će naša kompanija imati važnu ulogu.

Na izvoznim tržištima prihodi od prodaje niži su od prošlogodišnjih, a realizaciju projekata, uz COVID-19, otežava politička i ekonomska situacija na pojedinim tržištima. Ostvarili smo kvalitetnu suradnju s našim dugogodišnjim kupcima HT Eronet (Bosna i Hercegovina), Ipko (Kosovo), Crnogorski Telekom (Crna Gora), beCloud (Bjelorusija), Beltelekom (Bjelorusija),  A1 (Bjelorusija) te Interdnjestrcom (Moldavija) na proširenju, modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža. Naše aktivnosti na tim tržištima se nastavljaju uz veliki fokus na smanjenje rizika. Upravljanje rizicima, kao ključno područje naše poslovne strategije, uključuje ublažavanje svih potencijalnih poslovnih, financijskih i operativnih rizika putem odgovarajućih politika i stalnog unaprjeđenja načina rada. Uspješan nastavak suradnje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) te komercijalnim bankama rezultirao je ublažavanja političkih i financijskih rizika na pojedinim tržištima.

Govoreći o važnosti digitalizacije u svim sferama rada i života, istaknula bih ugovor za implementaciju središnje softverske platforme centraliziranog sustava eZdravstva Republike Bjelorusije kojeg smo potpisali krajem 2020. godine. Ponosna sam na ovako značajan ugovor u domeni eZdravstva koji je dodatna potvrda naših referenci u ovom području, u Hrvatskoj i izvan nje. Činjenica da su nas Svjetska banka i kupac prepoznali kao kvalitetnog partnera pokazuje da naša fokusirana strategija u ovom području te dugogodišnje ulaganje u stvaranje snažnog tima stručnjaka s potrebnim domenskim znanjima donose nove poslovne mogućnosti.

Naša izvrsna pozicija u globalnom Ericssonu u području istraživanja i razvoja (R&D), servisima i rješenjima te novim tehnologijama i poslovnim područjima daju nam dobru podlogu da u 2021. godini nastavimo ostvarivati planirane rezultate. Ponosna sam što naši razvojno-istraživački i ekspertni timovi za usluge i rješenja u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Mostaru, Sarajevu i Minsku kontinuirano dobivaju nove odgovornosti u globalnoj organizaciji.      U Ericsson Nikola Tesla Grupi su tijekom 2020. zaposlena 204 pretežno visokoobrazovana stručnjaka iz STEM područja, tako da je Grupa na kraju prošle godine imala 3236 zaposlenika.

Na razini Grupe bruto dobit bilježi porast od 6,0% na 174,4 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu, dok je bruto marža smanjena za 0,6 postotnih poena kao posljedica poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om te s tim povezanih troškova tranzicije i transformacije. Operativna dobit viša je 1,8% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 104,4 milijuna kuna, kao rezultat veće bruto dobiti te programa profitabilnosti usmjerenog na sveobuhvatnu optimizaciju troškova. Unatoč povećanom angažmanu na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže te porastu troškova vezanih za projekt usluga upravljanja s HT-om, udio prodajnih i administrativnih troškova u prihodima od prodaje stabilan je te iznosi 4,14%. Neto dobit iznosi 94,5 milijuna kuna, a povrat od prodaje 4,7%. Kraj godine zaključili smo sa solidnom bilancom, 4,1% većom u odnosu na kraj prethodne godinu i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 34,8%. Ostvaren je snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 308,1 milijun kuna, tako da ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem godine iznose 314,0 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 25 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson, učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 44 dana.

Kako bismo ostvarili dodatnu efikasnost i fleksibilnost u poslovanju, nastavljamo aktivnosti na digitalnoj transformaciji Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem pojednostavljenja i automatizacije ključnih kompanijskih procesa, povećanja efikasnosti te zadovoljstva naših zaposlenika.

Posebnu pozornost posvećujemo održivom poslovanju kao temelju ostvarenja strateškog cilja postizanja konkurentnog i inovativnog gospodarstva, odnosno razvoja zelene i digitalne industrije kroz proizvode, rješenja i usluge koje nudimo našim kupcima, ali i kroz interne aktivnosti u Ericsson Nikola Tesla Grupi.

Nakon dvije i pol godine uspješno smo završili projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli d.d.“. Riječ je o jednom od najvećih projekata unaprijeđena energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna investicija u ovaj projekt iznosi 63,5 milijuna kuna, od čega su 17,5 milijuna kuna bespovratna sredstva EU, dok je ostatak sredstava za energetsku obnovu Ericsson Nikola Tesla osigurao iz vlastitih izvora. Nakon implementacije projekta očekivane godišnje proračunske uštede energije su 4,6 milijuna kWh uz smanjenje emisije CO2 za 1400 t godišnje.

Krajem prosinca Zagrebačka burza je za 2020. godinu Ericssonu Nikoli Tesli dodijelila nagrade u dvije kategorije: za dionicu s najvećim porastom cijene i dionicu s najvećim porastom prometa. U godini izazova, kao što je bila 2020., ovo je posebno važno priznanje jer pokazuje povjerenje investitora i javnosti u ono što radimo i kako to radimo.

U novonastalim okolnostima još jednom je potvrđena važnost informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini, a ICT industrija opravdala je poziciju prioritetne i strateške industrije. U kriznim situacijama osobito dolazi do izražaja kvaliteta telekomunikacijske infrastrukture koja osigurava pravovremeno prenošenje informacija i umreženost. Važnu ulogu pokazala su i inovativna ICT rješenja, čija široka primjena postaje neizostavna u raznim industrijskim granama te u državnim institucijama. Vjerujemo kako će uvođenje 5G tehnologije na kojoj u okviru brojnih globalnih timova intenzivno rade i naši stručnjaci kroz razvoj i primjenu novih rješenja i usluga omogućiti pozitivne gospodarske učinke i kreiranje poslova budućnosti. Kao otvorena inovacijska platforma 5G će pružiti kvalitetan temelj u poticanju ekonomskog, društvenog i kreativnog potencijala naše zemlje.

Iako je krajem četvrtog tromjesečja u Hrvatskoj i svijetu započelo cijepljenje protiv COVID-19, i dalje su na snazi restriktivne mjere ograničenja kretanja kao i određenih poslovnih aktivnosti na terenu. Ohrabruje vijest da u trenutku kada izvještavamo, prema informacijama Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, broj oboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj svakodnevno bilježi pad. Međutim, 2021. godina ostaje izazovna i zahtijevat će mnogo znanja i fleksibilnosti u poslovanju. Budući da su već spomenute okolnosti i rizici poput odgode realizacije postojećih ugovora, smanjenje/odgađanje investicija te restrikcije putovanja, i dalje prisutni, snažan fokus Grupe ostaje na upravljanju rizicima, profitabilnosti i operativnom novčanom toku.

Kao kompanija s više od 70 godina iskustva, koja je najveći hrvatski izvoznik znanja i tehnološki lider, motivirani smo na dodatan angažman i još snažniji fokus na nova područja u 2021. godini. S obzirom na brojne prednosti koje donosi digitalizacija usluga, dugoročna strategija Grupe ostaje nepromijenjena.

Ovim putem želim još jednom zahvaliti našim kupcima, partnerima, dobavljačima i investitorima na suradnji i iskazanom povjerenju, a posebno našim zaposlenicima čija stručnost te kontinuirana motiviranost i predanost omogućuju postizanje vrhunskih rezultata i u nepredvidljivim okolnostima.“

Financijski naglasci Grupe

 • Prihodi od prodaje iznose 2.023,0 milijuna kuna (2019.: 1.779,3 milijuna kuna), 13,7% viši u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 45,8%, usluge za Ericsson 42,6%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 11,6%.
 • Prodaja u segmentu Mreža iznosi 980,4 milijuna kuna (2019.: 1.012,0 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 464,8 milijuna kuna (2019.: 570,8 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 569,6 milijuna kuna (2019.: 189,3 milijuna kuna), a u segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo (Emerging Business and Other) 8,1 milijun kuna (2019: 7,2 milijuna kuna).
 • Bruto dobit iznosi 174,4 milijuna kuna (2019.: 164,5 milijuna kuna), što je 6,0% više u odnosu na prethodnu godinu. Bruto marža bilježi smanjenje na 8,6% (2019.: 9,2%) kao posljedica poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om te troškova tranzicije i transformacije.
 • Prodajni i administrativni troškovi viši su 2,5% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 83,8 milijuna kuna (2019.: 81,8 milijuna kuna). Unatoč povećanom angažmanu na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže te porastu troškova vezanih za projekt usluga upravljanja s    HT-om, udio prodajnih i administrativnih troškova u prihodima od prodaje je stabilan te iznosi 4,14% (2019.: 4,6%)
 • Operativna dobit bilježi porast od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 104,4 milijuna kuna (2019.: 102,6 milijuna kuna).
 • Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 2,2 milijuna kuna (2019.: 5,7 milijuna kuna) prvenstveno zbog negativnih tečajnih razlika (EUR/HRK, USD/HRK).
 • Dobit prije oporezivanja niža je 1,5% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 106,6 milijuna kuna (2019.: 108,2 milijuna kuna) kao posljedica manje dobiti od financijskih aktivnosti.
 • Neto dobit iznosi 94,5 milijuna kuna (2019.: 102,5 milijuna kuna) i niža je 7,8% u odnosu na prethodnu godine zbog manje dobiti od financijskih aktivnosti te manjih poreznih olakšica temeljem završetka prethodnog investicijskog ciklusa. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 4,7% (2019.: 5,8%).
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 308,1 milijun kuna (2019.: 69,0 milijuna kuna) kao rezultat naplate značajnijih iznosa potraživanja od pojedinih kupaca i smanjenih odljeva uslijed utjecaja   COVID-19.
 • Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 25 dana (2019.: 42 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 44 dana (2019.: 110 dana). Smanjenje dana vezivanja obrtnih sredstava rezultat je privođenja kraju prethodno ugovorenih projekata modernizacije mreža.
 • Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 314,0 milijun kuna (32% ukupne imovine), dok su krajem 2019. godine iznosila 135,8 milijuna kuna (14,2% ukupne imovine). Porast ukupnih novčanih sredstava rezultat je snažnog novčanog toka od poslovnih aktivnosti i dodatne kontrole investicijskih aktivnosti.
 • Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 994,3 milijuna kuna na dan 31. prosinca 2020. godine, 4,1% većom u odnosu na kraj 2019. godine, što je prvenstveno rezultat trenutne akumulacije ukupnih novčanih sredstava temeljem ubrzane naplate značajnog dijela kratkotrajnih potraživanja od kupaca te smanjenja zaliha zbog visokog stupnja realizacije pojedinih projekata modernizacije mreža. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 34,8% (kraj 2019.: 33%). Dividenda u ukupnom iznosu od 65,2 milijuna kuna isplaćena je 21. prosinca 2020. godine.
 • S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 858,4 milijuna kuna (2019.: 1.035,0 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 314,7 milijuna kuna  (2019.: 459,9 milijuna kuna).
 • Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2020. iznosi 89 milijuna kuna (kraj 2019. godine: 116,1 milijun kuna), a stanje obveza 10,9 milijuna kuna (kraj 2019.: 95,4 milijuna kuna).

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 926,7 milijuna kuna (2019.: 496,9 milijuna kuna) i veći su 86,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Hrvatski Telekom (HT) i Ericsson Nikola Tesla Grupa tijekom 2020. godine ojačali su suradnju potpisom nekoliko značajnih višegodišnjih ugovora.

Snažno partnerstvo dviju kompanija čak i u kriznim situacijama dodatno je došlo do izražaja tijekom razornog potresa u Zagrebu i na Banovini gdje je zahvaljujući dobroj komunikaciji i koordinaciji zajedničkih timova u najkraćem mogućem vremenu nakon potresa omogućen neprekinut rad baznih stanica HT-a na području Siska, Petrinje, Gline i okolice. Zajedničkom implementacijom dodatnih pokretnih baznih stanica povećao se kapacitet u Petrinji za 30%, a u Glini za 100%, kako bi se svim građanima i službama na terenu omogućio rad.

Implementacija najmodernije Ericssonove tehnologije iz domene radijske pristupne mreže nastavlja se i dalje, temeljem ugovora o suradnji potpisanog krajem lipnja, što Ericsson Nikolu Teslu čini ekskluzivnim isporučiteljem 5G radijskog dijela mobilne mreže do 2024. godine.

Kroz Ugovor o pružanju usluga na području izgradnje i održavanja fiksne i mobilne telekomunikacijske infrastrukture, nadzora telekomunikacijske mreže te terenskog održavanje aktivne pristupne i pasivne mreže čiji je nositelj tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (kompanija kćer Ericsson Nikole Tesle d.d.) realiziran je dogovoreni cilj za najznačajniji ugovoreni program, izgradnju optičke infrastrukture do kućanstava. Samo tijekom posljednjeg tromjesečja realizirana je optička infrastruktura za gotovo 40.000 kućanstava čime je ukupna brojka kućanstava i poslovnih subjekata za koje je tijekom 2020. godine realizirana optička infrastruktura dosegla planiranih gotovo 80.000 kućanstava.

Sredinom prosinca potpisali smo i ugovor vezan uz isporuku mikrovalne prijenosne tehnologije čime je Ericsson Nikola Tesla postao ekskluzivni isporučitelj Hrvatskog Telekoma do kraja 2024. godine u ovom području. Potpis ovog ugovora nastavak je modernizacije mreže Hrvatskog Telekoma i ključni korak za uvođenje 5G u ruralna područja te na teže dostupna područja naše zemlje uključujući i otoke.

Sa strateškim partnerom A1 Hrvatska nastavljene su aktivnosti na modernizaciji i proširenju radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS). U partnerskoj suradnji s A1 Hrvatska, Ericsson Nikola Tesla kontinuirano osigurava visoku kvalitetu mreže kako bi se zadovoljile dodatne povećane potrebe korisnika usluga u situaciji uzrokovanoj COVID-19. Nastavljena je i suradnja u područjima jezgrene mreže te transportne telekomunikacijske mreže. U prvom polugodištu ove godine A1 Hrvatska pustio je u komercijalni rad najdužu MIMO (Multiple Input – Multiple Output) radio relejnu vezu na svijetu koja je realizirana korištenjem Ericssonovog ML TN sustava u konfiguraciji 2×2 MIMO na udaljenosti od 26,8 km u okolici Splita.

S mobilnim operatorom Telemach Hrvatska radili smo na proširenju i održavanju njihove mikrovalne transportne mreže, proširenju kapaciteta i održavanju jezgrene mreže.

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo intenzivne su aktivnosti na implementaciji rješenja koja će dodatno unaprijediti digitalnu povezanost između javnog sektora i građana te omogućiti nove načine korištenja informacijsko-komunikacijske infrastrukture. Tijekom godine potpisali smo veći broj ugovora s  Ministarstvom pravosuđa i uprave, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom obrane te Državnom geodetskom upravom.

U četvrtom tromjesečju potpisan je ugovor s Ministarstvom unutarnjih poslova vezan uz nastavak provedbe projekta „Zelene granice“. S Ministarstvom zdravstva ugovorene su nove funkcionalnosti u daljnjoj izgradnji i održavanju Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), dok je s Državnom geodetskom upravom ugovoreno proširenje aktivnosti na prilagodbi geodetskih elaborata za unos u sustav katastra infrastrukture.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje bilježe pad od 7,9% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 234,4 milijuna kuna (2019.: 254,6 milijuna kuna). Uz negativan utjecaj pandemije COVID-19 političko-ekonomska situacija na pojedinim izvoznim tržištima dodatno otežava poslovanje.

S operatorom HT Eronet (Bosna i Hercegovina) radimo na izgradnji i modernizaciji LTE mreže na području cijele Bosne i Hercegovine te proširenju transmisijske mreže. Nastavili smo i suradnju na modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža s operatorima Crnogorski Telekom (Crna Gora) i IPKO (Kosovo). Na tržištu Bjelorusije nastavili smo suradnju s operatorom beCloud na projektu proširenja LTE mreže, kao i aktivnosti u području fiksne mreže s Beltelekomom te transmisijske mreže s A1 Bjelorusija. S moldavskim operatorom Interdnjestrcom (IDC) u tijeku su aktivnosti na virtualizaciji IP multimedijskog podsustava (IP Multimedia Subsystem – IMS).

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo, ugovoren je posao vrijedan gotovo 370 milijuna kuna vezan uz implementaciju središnje softverske platforme centraliziranog sustava eZdravstva Republike Bjelorusije, financiran zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj u okviru projekta Svjetske banke „Belarus Health System Modernization Project“. Predviđeno trajanje projekta implementacije platforme je 2,5 godine, a ugovorom je pokriveno i 3-godišnje razdoblje jamstva.

U sklopu projekta informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstanu u tijeku su aktivnosti na održavanju nacionalnog informacijskog zdravstvenog sustava.  

Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje iznose 861,9 milijuna kuna (2019.: 1.027,8 milijuna kuna), što je 16,1% manje u odnosu na prethodnu godinu, zbog promjene poslovnog modela vezano za usluge upravljanja mrežom HT-a u 2020. godini. Za usporedne stavke, bez usluga upravljanja, prihodi od prodaje bilježe porast od 2,7%.