Zagreb, 30. listopada 2020. (Janaf) – JANAF d.d., koji kotira na Zagrebačkoj burzi, objavio je danas, 30. listopada 2020. godine Nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine.

U prvih devet mjeseci 2020. godine, JANAF bilježi rast u poslovanju te su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 582,6 mil. kuna koji su veći za 4,4% od ostvarenih u prethodnoj godini, dok prihodi od temeljne djelatnosti Društva – transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 572 mil. kuna i veći su za 15,7% od prošlogodišnjih. U navedenom razdoblju ostvarena je bruto dobit u iznosu od 284,7 mil. kuna te neto dobit u iznosu od 233,4 mil. kuna.

JANAF je 65,1% svojih prihoda iz temeljne djelatnosti ostvario u poslovanju s inozemnim kupcima i to u iznosu od 372,6 mil. kuna, što je za 13,5% više od ostvarenja prethodne godine. Također, zabilježen je rast prihoda i na domaćem tržištu od 20,1% u ukupnom iznosu od 199,4 mil. kuna. Ovi ostvareni rezultati ukazuju na izvoznu orijentiranost kompanije.

Financijski pokazatelji Društva iskazuju iznadprosječne vrijednosti – stopa EBITDA 71,82%, koeficijent ekonomičnosti 1,94 te koeficijent zaduženosti 0.

Investicije u prvih devet mjeseci ove godine iznose 395,1 mil. kuna i odnose se na ulaganja u spremnički prostor, infrastrukturu, cjevovod, sigurnost i zaštitu, elektroenergetski sustav i dr. te su sve investicije financirane vlastitim sredstvima.

Ovi dobri poslovni pokazatelji poručuju kako je JANAF stabilna kompanija i siguran partner velikim globalnim kompanija i trgovcima naftom te ukazuje na mogućnosti i ugled koje kompanija ima kod korisnika njezinih usluga. Uprava će zajedno sa zaposlenicima raditi na postizanju još boljih poslovnih rezultata i stvaranju poslovnog okruženja u sklopu kojeg će iskustvo i znanje menadžmenta i zaposlenika pridonijeti razvoju JANAF-a. Dosada ugovoreni poslovi jamče stabilne prihode i prosperitet kompanije te omogućuju ulaganja za daljnja poboljšanja u pružanju naših usluga, a samim time i nove poslovne partnere“, istaknula je Uprava JANAF-a d.d. izražavajući zadovoljstvo rezultatima poslovanja te poručila

podsjećajući kako JANAF ima ugovore za skladištenje nafte s Agencijom za ugljikovodike, INA-om, MOL-om, Glencore-om, Petraco-om, Litasco-om SA i BP-om te ugovore za transport nafte s INA-om i MOL-om, kao i za skladištenje naftnih derivata s Agencijom za ugljikovodike i Croduxom.