Zagreb, 10. prosinca 2020. (Fina) – Poduzetnici Osječko-baranjske županije, njih 5.787, u 2019. godini imali su 42.786 zaposlenih, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje broja zaposlenih za 3.262 ili 8,3%.

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Osječko-baranjske županije u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)

U 2019. godini poduzetnici Osječko-baranjske županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 28,1 milijardu kuna (rast 6,8%), ukupne rashode od 27,4 milijarde kuna (rast 9,9%), dobit razdoblja u iznosu od 1,3 milijarde kuna (pad 33,6%), gubitak razdoblja od 805,1 milijun kuna (rast 6,0%) te neto dobit od 527,6 milijuna kuna što je u odnosu na 2018. godinu, kada je neto dobit iznosila 1,2 milijarde kuna, manje za 57,7%. Bruto investicije bilježe pad od 2,2% u odnosu na 2018. godinu, a investicije samo u novu dugotrajnu imovinu manje su za 11,7%. Uvoz je povećan za 9,4%, a izvoz smanjen za 0,8% te je trgovinski saldo pozitivan i iznosi 1,9 milijardi kuna. Prosječna mjesečna neto obračunana plaća iznosila je 4.817 kuna, što je 3,1% više u odnosu na 2018. godinu te 17,2% manje od prosjeka na razini zaposlenih kod poduzetnika u RH (5.815 kuna).

TOP 5 gradova*/općina Osječko-baranjske županije po kriteriju ukupnih prihoda poduzetnika u 2019. godini (iznosi u tisućama kuna)

Osječko-baranjska županija, u odnosu na druge županije, na 6.-om je mjestu po ukupnom prihodu i broju poduzetnika, a na 7.-om mjestu prema broju zaposlenih i pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih. Na 12.-om je mjestu prema neto dobiti, na 17.-om prema ekonomičnosti poslovanja, dok je na 18.-om mjestu prema produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih. Na rang listi 42 grada i općine Osječko-baranjske županije, Osijek je prvi po broju poduzetnika, broju zaposlenih, ukupnim prihodima i neto dobiti, dok je na razini RH četvrti, osim prema neto dobiti (19).