U 2018. godini poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 10,3 milijarde kuna, što je 11,6% više u odnosu na 2017. godinu.

Zagreb/Sisak, 10. veljače 2020. (Fina) – U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja koji su poduzetnici predali u Finu, poslovalo je 2.162 poduzetnika sa 17.553 zaposlena, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje broja zaposlenih za 5,3%. Poduzetnici Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini ostvarili su 10,3 milijarde kuna ukupnih prihoda i neto gubitak u iznosu od 313,6 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća županije u 2018. godini iznosila je 4.496 kuna, što je nominalno 4,3% više u odnosu na 2017. godinu, a 19,5% manje od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika u RH (5.584 kune). 

Sisačko-moslavačka županija je u odnosu na druge županije najbolje je rangirana prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih (13. mjesto), dok je na 14.-om mjestu po broju poduzetnika, na 15.-om po ukupnom prihodu, a na 16.-om mjestu po broju zaposlenih. 

Najveće prihode među poduzetnicima sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji, u 2018. godini, ostvarilo je društvo PETROKEMIJA d.d. Kutina, u iznosu od 1,9 milijardi kuna. Društvo je imalo 1.625 zaposlenih koji su ostvarili prihode od izvoza u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Najveću dobit razdoblja ostvarilo je društvo MMM-Vukelić d.o.o., čija je pretežita djelatnost proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta.

Na rang listi 19 gradova i općina Sisačko-moslavačke županije, Sisak je prvi po broju poduzetnika, broju zaposlenih i dobiti razdoblja, poduzetnici Kutine su prvi po ukupnom prihodu i gubitku razdoblja, a Novske po iskazanoj neto dobiti. Sisačko-moslavačka županija, u odnosu na druge županije, na 13.-om je mjestu prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih, dok je na 14.-om mjestu po broju poduzetnika, na 15.-om po ukupnom prihodu, a na 16.-om mjestu po broju zaposlenih. Prema ekonomičnosti poslovanja te prema produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih Sisačko-moslavačka županija na 20.-om je mjestu, dok je prema neto dobiti/gubitku na 21.-om mjestu.

Objavljeno 10. veljače 2020.