Zagreb, 9. srpnja 2020. (HUP) – Nakon gotovo 18 mjeseci kolektivnih pregovora, u izazovnim uvjetima rada i poslovanja, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH) Jasenka Vukšić i predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) Mirko Habijanec u utorak 7. srpnja 2020. godine potpisali su Kolektivni ugovor o drugim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.  Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KUG) je sklopljen 2015. godine, a u ožujku 2018. godine je bio prvi puta noveliran.

Socijalni dijalog i uređenje radnih odnosa granskim kolektivnim ugovorom u sektoru graditeljstva jedan je od najuspješnijih primjera suradnje socijalnih partnera na sektorskoj razini koja ima dugu tradiciju i odlikuje se visokim nivoom razumijevanja i međusobnog uvažavanja.

Socijalni partneri u sektoru graditeljstva ovim izmjenama ugovorili su povećanje bruto plaća slijedom povećanja minimalne plaće u RH za 2020. godinu, temeljem kretanja na tržištu rada i u cilju smanjenja sive ekonomije po pitanju isplate dijela plaće na crno, što je jednako važno za radnike, poslodavce i državu.

Drugim izmjenama i dopunama KUG-a ugovorena je najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove koja će od 1. rujna 2020. g. iznositi 4.200,00 kn, što u odnosu na sadašnju osnovnu plaću za najjednostavnije poslove iznosa 3.750,00 kn te za sve ugovorene osnovne plaće prema grupama složenosti posla sukladno novim tarifnim stavovima, predstavlja povećanje od 12 %. S obzirom na složenost aktualne gospodarske situacije, u slučaju negativnih statističkih pokazatelja o opsegu izvođenja građevinskih radova u RH, socijalni partneri su se obvezli na ponovno otvaranje pregovora glede eventualnog smanjivanja ugovorenih osnovnih plaća, s time da najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove ne može biti manja od 95 % zakonske minimalne plaće. 

Osim plaća, povećana su i neka materijalna prava radnika (puni iznos terenskog dodatka povećan je s 90-170 na 120-200 kuna po danu, dnevnica na 150–200 kuna, ugovorena je mogućnost isplate neoporezivog novčanog iznosa za prehranu u visini 400 kuna mjesečno, razmjerno prema broju dana provedenih na radu), dopunom odredbi u području zaštite na radu inzistira se na odgovornosti radnika da se pridržavaju propisanih mjera. Kao što je iz noveliranog  KUG-a vidljivo, zajednički ciljevi socijalnih partnera su održivi razvoj hrvatskog graditeljstva te daljnje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika, posebice mladih, na zapošljavanje i ostanak u hrvatskom građevinskom sektoru. 

Od nove izvršne i zakonodavne vlasti Sindikat graditeljstva Hrvatske i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva očekuju nastavak podrške i brže rješavanje aktualnih problema u sektoru. Prije svega, radi ujednačavanja uvjeta privređivanja i suzbijanja nelojalne konkurencije i rada na crno, očekuju proširenje primjene drugih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na sve poslodavce i radnike u građevinskom sektoru, kao i donošenje zakonodavnog okvira za efikasni nadzor isplata plaća ugovorenih ovim ugovorom.

„Pregovori na granskoj razini nikada nisu trajali tako dugo. Izvanredna situacije, izazvana  koronavirusom, izravno je utjecala na pregovore, kako u smislu promjena stajališta i taktike poslodavačke strane, tako i vremenskom prolongacijom pregovora koji su započeti početkom 2019. godine i trajali sve do kraja lipnja 2020. godine. Svaki uspješni pregovori znače postizanje kompromisnih rješenja. HUP-UPG i SGH su odgovorni socijalni partneri koji su i u ovoj složenoj gospodarskoj situaciji postigli konsenzus o najvažnijim pitanjima, a to je  povećanje cijena rada odnosno bruto plaća te nekih materijalnih prava važnih za radnike u sektoru, kao što je dnevnica za rad na terenu. Naša suradnja se nastavlja poduzimanjem aktivnosti prema novom Hrvatskom saboru i Vladi koja ima kontinuitet i time saznanja o problemima u sektoru te očekujemo brže rješavanje problema, ponajprije proširenje primjene drugih izmjena i dopuna KUG-a, kao i  izmjenu i dopunu Zakona o minimalnoj plaći glede uvođenja kontrole isplata plaća ugovorenih KUG-om od strane inspekcije rada.” rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

„Održavanje što više razine investicijske aktivnosti je uvjet za opstanak i razvoj sektora graditeljstva u Hrvatskoj. Zajednički ćemo djelovati prema Vladi RH s ciljem poticanja investicija u javnom sektoru kao motora pokretanja gospodarstva te donošenja dodatnih mjera i olakšica koje će ohrabriti investitore u gospodarstvu. Zajednički ćemo inicirati izmjenu zakonskog okvira koji bi omogućio građevinskim tvrtkama pravo na razmjernu promjenu ugovorene cijene radova u slučaju rasta troškova plaća nastalih nakon sklapanja ugovora.                                                                        

Ukazujemo na negativni utjecaj na investicije u postupanju posredničkih, kontrolnih i žalbenih tijela u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije. Formalni propusti u proceduri i dokumentaciji o nabavi, koji stvarno ne narušavaju EU pravila financiranja, imaju za posljedicu neopravdane milijunske financijske korekcije, što obeshrabruje potencijalne investitore u Hrvatskoj te je nužno žurno izmijeniti takvu štetnu praksu.  

Za budućnost graditeljstva od velikog značaja je razvoj strukovnog školstva regionalno raspoređenog i povezanog sa gospodarstvom. Sadašnje stanje nije zadovoljavajuće te država mora utvrđivati planove upisa učenika i kurikulume prema potrebama gospodarstva, a potrebe graditeljstva su velike.                

Potpisivanjem drugih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo se utvrđuje rast plaća u graditeljstvu radi zadržavanja domaćih radnika i u cilju približavanja konkurentnosti plaća u odnosu na zapadne zemlje.  Od nadležnog ministra očekujemo žurno proširenje primjene kolektivnog ugovora na sve subjekte u graditeljstvu, učinkovitu kontrolu njegove primjene te implementiranja kriterija isplate ugovorene plaće prema kolektivnom ugovoru u javnoj nabavi, sve kako bi ostvarili lojalnu tržišnu utakmicu i ukupni rast graditeljstva.„ naglasio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.