Zagreb, 16. travnja 2020. (Hrvatske vode) – Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovori o financiranju za poboljšanje vodnokomunalnih infrastruktura aglomeracija Slatina, Križevci i Karlovac – Duga Resa vrijedni milijardu kuna.

Projekti se sufinanciraju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 mlrd. eura bespovratnih sredstava.

Hrvatske vode su do sada uputile 62 poziva na dostavu prijedloga projekata te je donesena odluka o financiranju 57 projekata.

„Potpisom ugovora dovršavamo jedan veći kontingent ugovora koji su potpisani u posljednju godinu dana i ukupna vrijednost ugovora izgradnje vodnokomunalne infrastrukture bit će negdje preko 19 mlrd. kuna uvećano za PDV, dakle oko 23 mlrd. kuna. Ono što valja istaknuti je da izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture na ovaj način dajemo velik doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda, prije svega u sektoru građevinarstva i upravo zbog toga vesele ova tri potpisivanja“, izjavio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Ugovore za EU projekt Slatina potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Slatine Denis Ostrošić i direktor Komrada d.o.o. Mato Miličić.

Projekt je vrijedan 266,5 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi su 213,4 milijuna kuna od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 26,3 milijuna kuna) te Grad Slatina (8,1 milijuna kuna).

Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina, a završetak projekta planiran je za kolovoz 2023. godine što će omogućiti priključivanje novih korisnika te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu s trenutnih 30% na 24%. Postotak priključenosti na sustav vodoopskrbe iznosi 87% (10 435 stanovnika), a projektom se planira povećanje priključenosti na 100% (ukupno 12 183 stanovnika) što je 1 748 novo priključenih stanovnika.

Također, ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućit će priključenost stanovništva na sustav odvodnje s postojećih 56% (6 747 stanovnika) na 98% (11 745 stanovnika) što je 4 998 novo priključenih stanovnika.

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

Ugovore za EU projekt Križevci potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Križevci Mario Rajn i direktorica Vodne usluge d.o.o. Helena Kralj Brlek.

Projekt je vrijedan 320,4 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi su 256,3 milijuna kuna od čega 179,8 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 76,5 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 30,6 milijuna kuna) te Grad Križevci  (15,3 milijuna kuna).

Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Križevci, a završetak projekta planiran je za studeni 2023. godine.

Realizacijom projekta broj priključenih stanovnika na sustav vodoopskrbe povećat će se s 12 285 na 14 700 što predstavlja povećanje od 2 415 stanovnika. Stupanj priključenosti na sustav vodoopskrbe na području aglomeracije iznosi 77%, a nakon provedbe projekta priključenost će iznositi 93%.

Projektom će se postići i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Križevci s trenutnih 32% na 25% do kraja 2023. godine.

Broj priključenih stanovnika na sustav odvodnje povećat će se s postojećih 9 396 na 14 203 što predstavlja povećanje od 4 807 stanovnika. Na sustav javne odvodnje trenutno je priključeno 61% stanovništva aglomeracije, a nakon provedbe projekta priključenost će iznositi 91%.

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa

Ugovore za EU projekt Karlovac – Duga Resa potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Duga Resa Tomislav Boljar, načelnik općine Barilović Dražen Peraković i direktorica Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Katarina Malenica.

Projekt je vrijedan 413,4 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi su 330,7 milijuna kuna od čega 227,4 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 103,2 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 41,3 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (20,6 milijuna kuna).

Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac, a završetak projekta planiran je do kraja rujna 2023. godine.

Ovim projektom postići će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6% što odgovara planiranom broju od novih 11 655 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje.

Cilj projekta je i poboljšanje sustava vodoopskrbe kroz rekonstrukciju (28 100 m) te izgradnju (5 720 m) vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje kućnih priključaka (1 390 kom). Dogradnja sustava vodoopskrbe neće rezultirati novim korisnicima na sustav vodoopskrbe, već će se navedenim mjerama smanjiti gubici na sustavu kroz rekonstrukciju kritičnih dionica te smanjenje tlaka na sustavu. Očekuje se smanjenje gubitaka s 37,1% na 32,3%.

Govoreći o ukupnoj realizaciji projekata generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kao najznačajniji doprinos istaknuo je povećanje standarda građana:  „Doći ćemo do razine priključenosti od gotovo 90 posto na području sva tri područja i u kilometrima možemo reći da to znači 200 kilometara novih kanalizacijskih kolektora, 75 kilometara vodoopskrbne mreže i zapravo priključit će se više od 20 tisuća stanovnika na sustave javne odvodnje, a novih 4 200 stanovnika dobit će mogućnost priključenja na vodu“.

Projekt Karlovac – Duga Resa ujedno je najveći projekt. „Kada govorimo o ovoj krizi ovo je sigurno projekt koji će nam pomoći svima da lakše prebrodimo krizu jer ulaganja od više od 400 milijuna kuna su sigurno ulaganja od kojih će imati koristi i radnici, ali i gospodarstvo“, istaknuo je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

Do sada su na području Virovitičko-podravske županije odobreni EU projekti u vrijednosti 693,3 milijuna kuna, na području Karlovačke županije u vrijednosti 413,4 milijuna kuna i na području Koprivničko-križevačke županije u vrijednosti 1,185 mlrd. kuna.