Zagreb, 8. ožujka 2022. (GIA) – Na području gradova i općina obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Zagreb, u 2020. godini bilo je 55.282 poduzetnika. Najviše je poduzetnika s područja Zagreba (46.347 ili 83,8%), a najmanji je broj poduzetnika u općini Pokupsko (13 ili 0,02%). Kod 55.282 poduzetnika bilo je 430.965 zaposlenih, što je prosječno 7,8 zaposlenih po poduzetniku.

U 2020. godini poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 14,3 milijarde kuna ili 31,5% manje u odnosu na prethodnu, 2019. godinu (20,9 milijardi kuna). Ukupni prihodi navedene skupine poduzetnika koji su ostvareni u 2020. godini iznosili su 424,4 milijarde kuna (smanjenje od 5,6%, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu), a ukupni rashodi 406,4 milijarde kuna (smanjenje od 4,1%, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 8. ožujka 2016. godine Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ) koju čine gradovi Zagreb, Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće.

Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Zagreba s 86,9% (369 milijardi kuna) udjela u ukupnim prihodima Urbane aglomeracije Zagreb te poduzetnici gradova Velike Gorice s 3,1% (13,2 milijarde kuna) i Svete Nedelje s 2,8% (11,8 milijardi kuna).

Poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb u 2020. godini ostvarili su pozitivne financijske rezultate, ukupne prihode u iznosu od 424,4 milijarde kuna (pad od 5,6%), ukupne rashode u iznosu od 406,4 milijarde kuna (pad od 4,1%), iskazali dobit razdoblja u iznosu od 26,8 milijardi kuna (pad od 6,3%) te neto dobit u iznosu od 14,3 milijarde kuna (pad od 31,5%).

Osnovni financijski podaci poslovanja poduzetnika na području UAZ u 2020. godini                                                                                     (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Za usporedbu, u tablici 3. prezentirani su osnovni rezultati i brojčano stanje poduzetnika i zaposlenih kod poduzetnika na području RH, Urbane aglomeracije Zagreb i grada Zagreba u 2020. godini.

Prema visini ostvarenih ukupnih prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb, najbolja su društva INA d.d. (21,6 milijardi kuna), HEP d.d. (10,5 milijardi kuna) i KONZUM PLUS d.o.o. (7,7 milijardi kuna).

Prema visini ostvarene neto dobiti među poduzetnicima sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb, najbolja su društva HEP d.d. (1,4 milijarde kuna) i PLIVA HRVATSKA d.o.o. (832,6 milijuna kuna).

Najveći izvoz ostvarila su društva INA d.d. (5,1 milijarda kuna) i PLIVA HRVATSKA d.o.o. (3,3 milijarde kuna).

TOP 10 poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb u 2020. godini rangiranih prema dobiti razdoblja ostvarilo je dobit razdoblja u iznosu od 5,3 milijarde kuna (19,9% ukupne dobiti razdoblja poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Zagreb) i ukupne prihode u iznosu od 33,2 milijarde kuna (7,8% ukupnih prihoda poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Zagreb).

Navedena društva su u 2020. godini imala 13.055 zaposlenih ili 3% ukupnog broja zaposlenih kod poduzetnika čije je sjedište u jednom od gradova i općina obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Zagreb.

U društvima PLIVA HRVATSKA d.o.o., HRVATSKI TELEKOM d.d., HEP-PROIZVODNJA d.o.o. i LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. evidentirano je 10.762 ili 82,4% zaposlenih kod TOP 10 poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb, odnosno 2,5% svih zaposlenih kod poduzetnika čije je sjedište u jednom od gradova i općina obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Zagreb.

Poduzetnici čije je sjedište u Zagrebu ostvarili su u 2020. godini ukupne prihode u iznosu od 369 milijardi kuna (njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb iznosi 86,9%) te neto dobit u iznosu od 12,2 milijarde kuna (njihov udio u neto dobiti poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb iznosi 85%).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici općina Dubravica, Brdovec i Stupnik s po 1,3 milijuna kuna. Slijede poduzetnici grada Sveta Nedelja i općine Pušća s po 1,2 milijuna kuna. Za usporedbu, produktivnost poduzetnika na razini RH u 2020. godini iznosila je 784,7 tisuća kuna.

Izvor i tablice: Fina

Objavljeno 8. ožujka 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.