Zagreb, 28. lipnja 2023. (GIA) – Sudac za privremene mjere Suda u Amsterdamu jučer je odbio sve preostale zahtjeve SBK Art-a i Saifa Alketbija, koji se u suštini svode na pokušaj zaustavljanja procesa prodaje Fortenova Group MidCo B.V. i diktiranja tijeka tog procesa, iako kao sankcionirana strana nemaju pravo glasa. Obijesno parničenje SBK Art-a i Saifa Alketbija time je već treći put odbijeno od strane nizozemskog pravosuđa.

Ova presuda donesena je nakon što je 14. lipnja 2023., po održavanju usmenog saslušanja stranaka, sud prvo odbio zahtjev da se zabrani održavanje skupštine imatelja depozitarnih potvrda, a jučer su i ta odluka i jučerašnja presuda o odbijanju svih drugih zahtjeva SBK Art-a i Saifa Alketbija detaljno obrazložene.

Iz detaljnog obrazloženja presude izdvajamo naglasak Suda na činjenicu iz prethodnih presuda prema kojoj SBK Art kao sankcionirana osoba ne smije ni direktno ni indirektno koristiti pravo glasa.

Sud je prije svega zaključio kako Fortenova Group TopCo B.V. ima opravdani interes za prodaju Fortenova Group MidCo B.V.-a  kako bi  se osigurala održivost financiranja Fortenova grupe, a koje je narušeno sudjelovanjem sankcioniranih osoba u vlasničkoj strukturi.

Dosadašnji proces istraživanja interesa za kupnju Fortenova Group MidCo-a prema Sudu u Amsterdamu ima adekvatne mjere zaštite interesa svih dionika tog procesa, a teze da Fortenova grupa smjera eliminaciju SBK Art-a kroz prodaju MidCo-a drugom najvećem nesankcioniranom dioničaru po preniskoj cijeni, po presudi Suda u Amsterdamu “nisu uvjerljive”.

Sud je također utvrdio kako SBK Art dobiva sve informacije na koje ima pravo, a da gospodin Saif Alketbi “nije imatelj depozitarnih potvrda te stoga nema pravo na pristup informacijama sukladno administrativnim pravilima Fortenova Group STAK”.

Tužiteljima, odnosno SBK Art-u i Saifu Alketbiju, je naloženo da podmire odvjetničke troškove i sudske pristojbe Fortenova grupe.

Izvor: Fortenova grupa