Zagreb, 24. listopada 2020. (Fina) – U Hrvatskoj je u 2019. godini poslovalo 136.260 poduzetnika, od čega 40.098 poduzetnika ili 29,4% nije imalo zaposlenih. Od ukupno 40.098 poduzetnika koji nisu imali zaposlenih u 2019. godini, njih 35.940 je redovno poslovalo, 1.810 poduzetnika je bilo u likvidaciji, a 2.348 u stečaju. S dobiti je poslovalo njih 18.300, a 21.798 s gubitkom.

Tablica 1. Broj poduzetnika prema broju zaposlenih, ukupan prihod i neto dobit/gubitak u 2019. g.  (iznosi u tisućama kn)

Udio poduzetnika bez zaposlenih u ukupnom broju poduzetnika u RH je 29,4%. U odnosu na druge pozitivne pokazatelje, udio poduzetnika bez zaposlenih u ukupnim prihodima je 2,5%, u rashodima 2,8%, u dobiti prije oporezivanja 8,0%, u dobiti razdoblja 8,5%, u izvozu 1,8% te u investicijama 3,3%.

Tablica 2. Osnovni financijski podaci poslovanja poduzetnika bez zaposlenih, u 2019. g. (iznosi u 000 kn)

S druge strane, njihov udio u gubitku razdoblja je 32,2%, s tim da su poslovali s gubitkom razdoblja u iznosu od 5,7 milijardi kuna. Za usporedbu, najveći su ukupan prihod (udio 36,5%), a jednako tako i najveću neto dobit (udio 45,4%), ostvarili poduzetnici s 250 i više zaposlenih (koji u ukupnom broju poduzetnika sudjeluju s 0,3%, a u ukupnom broju zaposlenih s 32,6%).

Prema ukupnom prihodu u 2019. godini, među poduzetnicima bez zaposlenih, na prvom je mjestu društvo ADRIATIC d.d. u stečaju iz Splita, s ostvarenim ukupnim prihodima od 324,0 milijuna kuna. Prema kriteriju neto dobiti, najbolje je društvo CERVESIA ZAGREB d.o.o.,s iskazanom neto dobiti u iznosu od 231,7 milijuna kuna i s ostvarenih 231,9 milijuna kuna ukupnih prihoda.

Tablica 4. Rang lista TOP 5 poduzetnika bez zaposlenih po UKUPNOM PRIHODU u 2019. godini   (iznosi u kunama)

Tablica 5. Rang lista TOP 5 poduzetnika bez zaposlenih po NETO DOBITI u 2019. godini  (iznosi u kunama)

Prema ukupnom prihodu u 2019. godini, među poduzetnicima bez zaposlenih, na prvom je mjestu društvo ADRIATIC d.d. u stečaju iz Splita s ostvarenim ukupnim prihodima od 324,0 milijuna kuna. Prema kriteriju neto dobiti najbolje je društvo CERVESIA ZAGREB d.o.o. s iskazanom neto dobiti u iznosu od 231,7 milijuna kuna i s ostvarenih 231,9 milijuna kuna ukupnih prihoda.

Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u djelatnosti trgovine (8.157), na drugom mjestu su poduzetnici iz područja stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (5.912), a na trećem poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva (4.497). Promatrano na razini područja djelatnosti, većina poduzetnika bez zaposlenih iskazala je neto gubitak u 2019. godini, odnosno na razini 14 područja djelatnosti iskazan je neto gubitak, dok su poduzetnici u sedam područja djelatnosti poslovali pozitivno.

Tablica 3. Poslovanje poduzetnika bez zaposlenih u 2019. godini po djelatnostima (iznosi u 000 kuna, udjeli u %)

Promatrano na razini županija po broju poduzetnika bez zaposlenih, posebno se ističe Grad Zagreb (14.043 poduzetnika bez zaposlenih sa udjelom od 30,8% u ukupnom broju poduzetnika Grada Zagreba), Splitsko-dalmatinska (4.596 poduzetnika; udjel od 30,5%), Istarska (4.482 poduzetnika; udjel od 39,7%), Primorsko-goranska (3.138 poduzetnika; udjel od 27,9%) i Zagrebačka županija (2.163 poduzetnika, udjel od 24,0%).