Zagreb, 14. listopada (Fina) – Broj poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo bio je najveći 2019. godine, kada je to bila pretežita djelatnost 28.814 poduzetnika. Kroz promatrani petogodišnji presjek godina (2003.-2008.-2013.-2019.), broj poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo bio je najveći 2019. godine, kada je to bila glavna djelatnost 28.814 poduzetnika. U 2003. godini bilo je 27.952 poduzetnika, u 2008. godini 27.208, a najmanje ih je bilo 2013. godine, 26.343.

Tablica 1. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo – presjek 2003.-2008.-2013.-2019. godina  (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo pokazala je da je u odnosu na 2003. godinu, broj zaposlenih u 2019. godini bio veći za 17.858 (10,0%). Najveći broj zaposlenih kod poduzetnika u trgovini bio je 2008. godine (208.785).

Grafikon 1. Broj zaposlenih kod poduzetnika u području djelatnosti trgovine na veliko i na malo (G) – presjek 2003.-2008.-2013.-2019. godina

Najveći ukupni prihodi u području djelatnosti trgovine ostvareni su 2019. godine, u iznosu od 275,6 milijardi kuna, što je 102,8 milijardi kuna više u odnosu na 2003. godinu.

Najveća dobit razdoblja također je ostvarena u 2019. godini, u iznosu od 10,6 milijardi kuna, što je 2,2 puta više u odnosu na 2003. godinu. Najveći dobitaš u 2019. godini bio je veliki poduzetnik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. s ostvarenom dobiti od 345,9 milijuna kuna. Društvo je na drugom mjestu po ostvarenim ukupnim prihodima u 2019. godini (5,9 milijardi kuna), s 2.266 zaposlenih, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 8.452 kune. Najveće ukupne prihode u 2019. ostvarilo je društvo KONZUM Plus d.o.o. u iznosu od 7,7 milijardi kuna. Po visini ukupnih prihoda iza LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. slijede CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. s 5,7 milijardi kuna i PETROL d.o.o. s 5,6 milijardi kuna ukupnih prihoda. Gubitak razdoblja bio je najveći 2013. godine i iznosio je 5,6 milijardi kuna (71,6% više u odnosu na 2019. godinu). Najveći gubitaš u 2013. godini bilo je društvo PRIRODNI PLIN d.o.o. s 802,8 milijuna kuna.

Najveće investicije u novu dugotrajnu imovinu ostvarene su 2003. godine i iznosile su 9,4 milijarde kuna, dok su u 2019. godini iznosile 3,6 milijardi kuna, što je za 61,8% manje nego 2003. godine. Najveći investitor u 2003. godini bilo je društvo HYPO LEASING KROATIEN d.o.o. sa 687,1 milijun kuna investicija u novu dugotrajnu imovinu, dok je 2019. godine vodeće društvo bilo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. sa 411,5 milijuna kuna, koje je ujedno i prvo prema iskazanim bruto investicijama u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu od 2,0 milijarde kuna.

Odnos izvoza i uvoza u djelatnosti trgovine na veliko i na malo pokazuje negativne rezultate, odnosno veći uvoz kroz promatrani presjek razdoblja. Poduzetnici u području djelatnosti G – Djelatnost trgovine na veliko i na malo zabilježili su negativan trgovinski saldo, a najveći trgovinski deficit iskazali su 2008. godine u iznosu od 48,9 milijardi kuna. Najveći uvoznik u 2008. bilo je društvo OMV HRVATSKA d.o.o. s ostvarenim uvozom od 2,3 milijarde kuna, kao i 2019. godine sa 2,8 milijardi kuna. Slijedi ga društvo P.Z.AUTO d.o.o. sa 2,1 milijardom kuna u 2008. i 2,5 milijardi kuna u 2019. godini.

Prosječna mjesečna neto obračunata plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na veliko i na malo u 2019. godini iznosila je 5.596 kuna i bila je za 2.570 kuna ili 84,9% veća u odnosu na plaću obračunatu u 2003. godini (3.026 kuna) te za 3,8% manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika RH (5.815 kuna).

Tablica 2. Top 10 poduzetnika prema ukupnim prihodima u 2019. godini u području djelatnosti G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala  (iznosi u tisućama kuna)

Usporedba poduzetnika s rang liste top 10 poduzetnika u promatranim godinama (2003.-2008.-2013.-2019), prema ukupnim prihodima, pokazala je da je top 10 poduzetnika u 2019. godini ostvarilo najveće ukupne prihode (47,9 milijardi kuna). Za usporedbu, top 10 poduzetnika u istom području djelatnosti u 2003. godini ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 19,8 milijardi kuna.

Tablica 3. Top 10 poduzetnika prema ukupnom prihodu u 2003. godini u području djelatnosti G – Trgovina na veliko i malo, prema NKD-u 2002.

Analiza poduzetnika u 2019. godini u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, prema sjedištu poslovanja, pokazala je najveću koncentraciju poduzetnika na području Grada Zagreba (10.552), a slijedi Splitsko-dalmatinska (2.785), Primorsko-goranska (2.278), Zagrebačka (2.217) te Istarska županija (2.185). Najmanje poduzetnika u toj djelatnosti sjedište ima u Ličko-senjskoj (155) i Požeško-slavonskoj županiji (185). Grad Zagreb vodeća je županija po ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika u promatranom području djelatnosti u 2019. godini (162,4 milijarde kuna).