69 % poslovnih lidera doživjelo je korporativnu krizu u posljednjih pet godina

Zagreb, 10. lipnja 2019. (PWC/IMC) – PwC je objavio svoje prvo globalno istraživanje o krizi, Global Crisis Survey, koje je rezultat 2.084 ispitanika u 43 zemlje, anketiranih na 15 različitih jezika. Pritom, 1.430 od 2.084 viših rukovoditelja u organizacijama doživjelo je najmanje jednu krizu u posljednjih pet godina. Tvrtke s više od 5.000 zaposlenika češće su doživjele više od 5 kriza, prosječno jednom godišnje. Istodobno, 29 % tvrtki nema djelatnike zadužene za pitanje pripravnosti ili odgovora na krizu.

Iako se definicija krize razlikuje od sektora do sektora, možemo se složiti da kriza ne diskriminira. Gotovo svi poslovni lideri (95 %) očekuju da će doživjeti barem jednu krizu u budućnosti, a 69 % ju je u posljednjih pet godina već doživjelo. Financijska likvidnost i kriza uzrokovana tehnološkim neuspjehom najčešći su tipovi krize, pri čemu je i jednu i drugu doživio nemalih 23 % ispitanika. Tvrtke s 5.000 ili više zaposlenika najvjerojatnije će doživjeti krize povezane s kibernetičkim kriminalom (26 %), prirodnim katastrofama (22 %) ili vodstvom (17 %), ili pak neetički ponašanjem (16%), uključujući prijevaru, korupciju i korporativne malverzacije.

PwC-ovo globalno istraživanje o krizi za 2019. godinu Global Crisis Survey temelji se na razgovorima s 2.084 viša rukovoditelja u organizacijama svih veličina u 25 sektora i 43 zemlje.

Istraživanje navodi 19 mogućih pokretača krize koji su razvrstani u sedam širih kategorija – operativni, tehnološki, humanitarni, financijski, zakonski, pokretač koji se odnosi na ljudske resurse i reputacijski. Polovica poslovnih lidera (53 %) navela je da je doživjela operativnu krizu. Krizu povezanu s tehnologijom, izazvanu tehnološkim kvarovima i incidentima kibernetičkog kriminala, navela je trećina ispitanih, a slijede ih kategorije humanitarnih (29 %) i zakonskih (28 %) kriza.

U zemljama u razvoju, financijska likvidnost bilježi viši postotak i predstavlja jedan od najtežih oblika kriza s 35 % u Brazilu i 12 % u Africi. Zakonska/regulatorna kriza izraženija je na razvijenim tržištima, a doživjelo ju je 10 % u SAD-u te 9 % u Kanadi.

Kristin Rivera, globalna voditeljica PwC-a, komentira: „Kriza se može dogoditi svakome, bilo gdje i bilo kada. Ključno je biti spreman za ublažavanje njenog utjecaja na klijente i na Vašu organizaciju. Osim samog odgovora na krizu, ako želite biti spremni na krizu prijeko je potrebno iskoristiti podatke kako biste razumjeli profil Vaše organizacije u odnosu na financijsku likvidnost, neuspjeh proizvoda i ostale tipove krize.“

PwC-ovo istraživanje otkriva kako se osnovni koncept upravljanja krizom može promatrati u novom svjetlu, ali i važnost pripravnosti na krizu. PwC je na temelju rezultata istraživanja utvrdio pet načina na koje podaci otkrivaju kako tvrtke uspijevaju u postizanju konkurentske prednosti nakon krize:           

  • Izdvojite sredstva za upravljanje krizom prije nego što nastupi
  • Izradite plan i testirajte ga
  • Usvojite pristup utemeljen na činjenicama i ne zanemarite ključne dionike
  • Provedite analizu korijena uzroka i dalje pratite rezultate
  • Djelujte kao tim i držite se svojih vrijednosti