Budimpešta, 8. studenoga 2019. (HBOR) – Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, izabrana je za članicu  Upravnog odbora Europske udruge dugoročnih investitora (ELTI) koja okuplja 29 financijskih institucija čija aktiva ukupno iznosi 1,7 bilijuna eura.

Većinu članica ELTI-a čine nacionalne financijske institucije, a ostale dolaze iz redova multilateralnih i regionalnih te nebankarskih financijskih institucija. Imenovanjem predstavnika HBOR-a u Upravni odbor jača se utjecaj manjih razvojnih banaka na rad udruge i stavove koje udruga, kao glasnogovornik svih članova, iznosi prema EU tijelima. Ovim imenovanjem HBOR je bogatiji za još jednu funkciju – naime, Tamara Perko je i članica Upravnog vijeće Europske udruge javnih banaka (EAPB) te predsjednica Upravnog odbora Međubankarskog udruženja Narodne Republike Kine i zemalja srednje i istočne Europe.

„Ulaskom u upravljanje ELTI-em potvrđen je ugled HBOR-a među europskim financijskim institucijama, a omogućen nam je i značajniji utjecaj na regulativu te poticanje dugoročnog financiranja investicija. U tom smislu omogućeno nam je promicati inicijative koje će pozitivno utjecati na razvoj konkurentnosti europskih, ali posebice hrvatskih poduzetnika“, izjavila je prilikom imenovanja Tamara Perko.


Udruga je osnovana 2013. godine sa svrhom promicanja neprofitnih ciljeva na međunarodnoj razini kao što su: jačanje suradnje s europskim institucijama koje se bave dugoročnim financiranjem, razvijanje koncepta dugoročnog ulaganja u gospodarski i financijski sektor, poticanje istraživanja o dugoročnim ulaganjima, izvještavanje EU i njezinih institucija o ulozi i potencijalu članova, omogućavanje pristupa i razmjene informacija članova o EU pitanjima te nacionalnim programima i specifičnostima. HBOR je član ELTI-a od osnutka.