Zagreb, 2. prosinca 2020. (zagreb.hr) – U Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma održana je Završna konferencija o gospodarenju otpadom u okviru projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“. Projekt je vrijedan 4.945.708,54 kune i sufinanciran je s 3.600.000,00 kuna  iz Kohezijskog fonda  Europske unije, a započeo je početkom 2019. s namjerom da građane educira i informira o odgovornome postupanju s otpadom te da podigne njihovu svijest o važnosti osobnog doprinosa i o ulozi svakog pojedinca u sustavu cjelovitog gospodarenja otpadom. Posebna je pažnja posvećena edukaciji o postupku odvojenog prikupljanja otpada te o kućnome kompostiranju s težištem na kružno gospodarstvo, odnosno na ponovno korištenje otpada.

U sklopu projekta  “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” organizirane su  aktivnosti u koje se uključio veliki broj dječjih vrtića, škola i djelatnika te razne manifestacija, edukativne igre i  radionice za izradu promoletaka. Također, uključili su se i građani Zagreba, rekla je Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Potom je istaknula da se  Zagreb može pohvaliti 15 %-tnim smanjenjem količine odloženog otpada u odnosu na prošlu godinu. “Ove će se godine odložiti oko 170 000 tona, dok je u prošloj odloženo 200 000 tona. Isto tako, u prošloj godini se odložilo oko 7,25 % manje otpada u odnosu na 2018., što ukazuje na pozitivan trend. Jer, dok se količina odloženog otpada smanjuje, količina odvojenog otpada se znatno povećava. Nadamo se da će svoju obavezu prema europskoj direktivu grad Zagreb ispuniti, a to je itekako važno za ispunjenje obveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji. Imamo dobre šanse da ono na što smo se obvezali i napravimo te da uđemo u krug zemalja europske zajednice koje su postigle zacrtane ciljeve.”

Predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban je naglasila da je svaka aktivnost na projektu bila veliki izazov jer na stečene, dugogodišnje navike pojedinaca i društva u cjelini nije bilo jednostavno utjecati. “Rezultat, osim što je iznimno vrijedan u kontekstu cjelovite odgovornosti, danas postaje itekako mjerljiv. Sve to podrazumijeva i naša ulaganja u operativne procese i u infrastrukturu. U Gradu Zagrebu smo za sve naše sugrađane osigurali spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na kućnome pragu. Uz spremnike za miješani komunalni otpad, postavljeni su i spremnici za papir, plastiku i metalnu ambalažu za koje sugrađani dobivaju žute vrećice te vrećice i spremnike za biootpad. Kroz infrastrukturu smo osigurali i oko 700 zelenih otoka po svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Također, imamo i 11 fiksnih i 8 mobilnih reciklažnih dvorišta. Sve je to rezultiralo manjim količinama odloženoga miješanog komunalnog otpada.”

Nazočnima se obratio i Siniša Kukić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Mile Horvat, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Nakon otvorenja i pozdravnih govora održan je panel “Prošlost, sadašnjost i budućnost gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.”