Zagreb, 22. ožujka 2019. (zagreb.hr) – “Projekt “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prihvatljivog u okviru Operativnogprograma „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Nositelj projekta:Grad Zagreb

Ciljne skupine projekta:građani Grada Zagreba, Grad Zagreb i gradska tijela, Turistička zajednica grada Zagreba, turisti, Zagrebački holding d.o.o. i poduzeća u vlasništvu Grada, djeca, mladi, udruge, poduzetnici i medij.

Planirano vrijeme provedbe projekta:od veljače2019. godine do kolovoza2020.Ukupna vrijednost projekta:4.945.708,54 kn, a maksimalni mogući iznos bespovratnih sredstava iznosi 3.600.000,00 kuna, koji je sufinanciran iz Kohezijskog fonda.

Ciljevi projekta:

1. educirati i informirati građane na području Grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom

2. povećanje svijesti o potrebi osobnog doprinosa građana Grada Zagreba i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe.

Projektni prijedlog sadržava sedam obveznih i deset preporučenih aktivnosti koje su navedene u Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.